Збутова політика

Збутова політика компанії – політика збуту – звід правил стандартів збутової діяльності компанії, їх документальне закріплення, що фіксує оргструктуру відділів збуту, комплекс організаційно-нормативних документів (зокрема, положень про відділи та посадових інструкцій) і формалізаціію процедур контролю збуту продукції. Збутова політика є частиною загальної маркетингової політики компанії.

Збутова політика будується на основі впорядкованого аналізу потреб і запитів, сприйняття і переваг, властивих споживачам продукції організації. Потреби і запити покупців постійно змінюються. Збутова політика компанії неодмінно орієнтована на постійне оновлення асортименту і підвищення різноманітності пропонованих покупцям послуг (сервісне супровід угод, гарантійне обслуговування, консультації по установці і експлуатації, технічне консультування та навчання покупців і т.д.).

В цілому ж збутова політика повинна бути орієнтована на досягнення таких показників ефективності функціонування організації, як:

отримання прибутку в поточному періоді, а також гарантії її отримання в майбутньому;
максимальне задоволення попиту споживачів;
довгострокова ринкова стійкість організації та конкурентоспроможність її продукції;
позитивна репутація на ринку і визнання з боку громадськості.

Посилання на основну публікацію