Завдання і цілі маркетингу

Метою маркетингу, відповідно, є догодження потребам замовника. Однак знаменитий економіст Пітер Друкер говорив, що зусилля для продажу продукції не потрібні, головна мета полягає у вивченні клієнта настільки, щоб товар сам зміг би продати себе.

Завдання маркетингу наступні:

 • Докладне вивчення, аналізування і з’ясування потенційних покупців, яким необхідний вид продукції, вироблений даною організацією.
 • Забезпечення фірми асортиментом товарів і послуг.
 • Аналізування системи ціноутворення на ринку.
 • Створення власної цінової політики.
 • З’ясування положення та діяльності конкурентів на ринку.
 • Виробництво і випуск виробів і послуг.
 • Комунікація фірми.
 • Обслуговування клієнтів.

Для підвищення ефективності працівники фірми використовують такі принципи, як:

 • З’ясування виробничих можливостей організації.
 • Розробка методів і програм для збуту продукції та послуги.
 • Відповідна реакція на зміни на існуючому ринку.
 • Новаторство товарів і послуг.
 • Поділ споживачів на групи, що мають загальні характеристики.

Функції, які виконує маркетинг

 • Аналітична, яка займається дослідженням причин, що впливають на фірму, а також з’ясування переваг споживачів і контроль над конкурентами.
 • Виробнича, яка створює і освоює нові технології, проводить закупівлю матеріальних ресурсів і організовує випуск товарів і послуг.
 • Управління і контроль, які займаються розробками планів, забезпечують комунікацію фірми і підвищують якість виробленої продукції.
 • Збутова, що вивчає питання розширення попиту на товар і послуги.
 • Інноваційна – вносить нововведення в програму розробки продукції.

Для досягнення своїх цілей організація використовує наступні способи:

 • Оцінка ситуації на ринку.
 • Спостереження та опитування.
 • Використання аналітичних, а також інформаційних методів.
 • Складання списку необхідних матеріалів.
 • Проведення консультацій.
 • Аналізування покупців і товарів.
 • Реклама.
Посилання на основну публікацію