Запам’ятовуваність реклами

Запам’ятовуваність реклами – метод аналізу ефективності рекламної комунікації з цільовою аудиторією. Запам’ятовуваність є одним з найбільш цінних якостей рекламного звернення і одним з ключових параметрів, що вимірюються в тестуванні ефективності реклами.

Запам’ятовуваність реклами вимірюється з застосуванням кількісних методів дослідження. Запам’ятовуваність виявляється по вибірці респондентів, коли аудиторії демонструється реклама, потім через якийсь час досліджуваної аудиторії задається питання про те, що з показаного залишилося в пам’яті. Виявлення запам’ятовування реклами може здійснюватися з підказкою або без підказки. Пригадування з підказкою означає, що респонденту називають рекламований бренд або товарну категорію.

У процесі цих досліджень з’ясовуються наступні питання:

 • яка частина досліджуваної аудиторії може пригадати рекламу через тиждень / місяць / квартал?
 • чи можуть представники аудиторії ідентифікувати рекламу з торговою маркою?
 • що саме запам’ятали представники цільової аудиторії в рекламі?
 • який коефіцієнт кореляції обсягу реклами і обсягу продажів?

Методи посилення запам’ятовування реклами:

 • використання взаємозв’язку елементів реклами. Рекламні ролики з більш високим рівнем синхронізації відео, аудіо та смислового ряду досягають більш високого рівня запам’ятовування;
 • використання конкретних слів і понять, викликають у свідомості конкретний образ і асоціацію з рекламованим товаром;
 • метод Автореференція, що має на увазі звернення до власного “Я” і особистого досвіду споживача;
 • використання мнемонічних прийомів, до яких відносять рими і співзвуччя;
 • стислість рекламного повідомлення. Вважається, що короткі рекламні повідомлення краще запам’ятовуються;
 • повторення при низькій мотивації до покупки здатне посилити рекламний вплив;
 • новизна і незвичність є методом, що сприяє залученню споживачів до реклами.

Запам’ятовуваність реклами безпосередньо впливає на результати продажів рекламованого товару. Чим довший проміжок часу після контакту з рекламою споживач здатний утримати в пам’ять об’єкт реклами, тим вище ймовірність вибору цього ж об’єкта на полиці магазину серед товарів конкурентів. Відповідно, якщо товар не є єдиним звичним для споживання, запам’ятовуваність реклами безпосередньо впливає на ймовірність продажу.

Посилання на основну публікацію