Заголовок

Тема (заголовок) – це вступна фраза тексту, реклами або оголошення.

Тема по суті своїй є рекламою наступного за ним тексту. Багато заголовки в короткій спресованої формі відображають сутність описуваних в тексті подій. Саме заголовок привертає до подальшого тексту увагу. Часто тільки за назвою читач вирішує, чи варто витрачати час на матеріал, несе він інформацію, що представляє інтерес. Дослідження психологів показали, що близько 80% читачів приділяють увагу тільки заголовкам.

Типи заголовов по зв’язку заголовка з наступним текстом:

  • односпрямовані;
  • комплексні

Односпрямовані заголовки співвідносяться з одним елементом смислової структури тексту: з будь-яким фактом, описуваних подією, героєм публікації, з відомим висловом, з авторської оцінкою ситуації, з основною ідеєю тексту. Наприклад: “Історія маркетингу”.

В основному заголовки виражають тему наступного за ними тексту. Деякі заголовки відображають окремий факт, подія. Наприклад: “Першому в історії інстренте-сайту виповнилося 20 років”. Набагато рідше зустрічаються заголовки, що визначають основного героя публікації. Тема може уявити цитату або відомий вислів, що відносяться до описуваного події. У ньому може виражатися аналітична оцінка ситуації, Є заголовки, які актуалізують ідею тексту.

Комплексний заголовок співвідноситься з кількома елементами структурної схеми тексту одночасно. Такий заголовок передає ускладнену інформацію. Зазвичай в назвах автори прагнуть до стислості і ємності, вони лише називають тему тексту, а частіше лише заманюють читача своєю яскравістю. Аналізує та оцінює описане в тексті сам читач, авторське ж думку простежується по тексту. Наприклад: “Торговий маркетинг, або як збільшити продажі”.

Класифікація заголовків за інформативністю:

  • повноінформативні заголовки;
  • номінативні;
  • предикативні;
  • пунктирні (неповноінформативні) заголовки.

Заголовки повноінформативні містять тезу тексту (що розвиває основну думку), або тему всього тексту. У них міститься сигнал про той чи інший елемент смислової схеми тексту, або основну думку його, або будь-який теза, що розвиває основну думку.

Повноінформативний номінативний заголовок – заголовок, що призначає тему подальшого тексту і виконують роль знака тексту, аналогічно назвам, які служать назвами географічних об’єктів, заводів, пароплавів. Наприклад: “Трейд-маркетолог”.

Повноінформативний предикативне заголовок – заголовок, який представляє собою розгорнутий тезу, що відображає предмет статті і його предикат, даючи, таким чином, передбачення сенсу подальшого тексту. Наприклад: “Значення маркетингу буде зростати”.

Пунктирний (неповноінформативний) заголовок – заголовок розкриває не весь тезу тексту, а лише його частина – логічну тему або предикат. У такій назві може бути тільки сигнал про предмет мови або його ознаку. Наприклад: “Поміняли маркетолога”.

Створення заголовка – це творчість, вдалий результат якого обов’язково передбачає оригінальне, нестандартне мислення. В середньому в п’ять разів більше людей читають заголовки, ніж основний текст. Приступаючи до створення заголовка, треба мати на увазі наступні основні рекомендації.

Посилання на основну публікацію