Ємність ринку, на основі підсумовування продажів

Схема розрахунку наступна.

Всіх споживачів товару поділяють на тих, хто:

  • вперше набуває дану продукцію (вони формують ринок первинних продажів – Еперв);
  • повторно купує товар на заміну старого (повторні або вторинні продажу – Еповт);
  • набуває другий, третій і т.д. екземпляри товару додатково до вже наявного (додаткові продажі – Едоп).

Виходячи з цього загальний обсяг реалізації (Е) представляється у вигляді трьох складових:

Е = Еперв + Еповт + Едоп

Для кожної конкретної фірми дані продажу розподілені в часі: повторні і додаткові продажі можуть мати місце тільки в тому випадку, якщо були первинні. Однак для ринку в цілому в кожний фіксований момент часу присутні всі три типи покупців. Тому з точки зору оцінки ємності ринку велике значення має вимір їх активності.

Посилання на основну публікацію