Якість дебіторської заборгованості

Якість дебіторської заборгованості – в торговому маркетингу, узагальнена характеристика портфеля дебіторської заборгованості компанії за наступними показниками:

періоду надання дебіторської заборгованості (віком дебіторської заборгованості);
рівнем ризику несвоєчасність повернення;
питомою вагою прострочених боргів в їх сукупної величиною.
Якісна дебіторська заборгованість – неминучий наслідок існуючої в даний час системи грошових розрахунків між організаціями, при якій завжди є розрив часу платежу з моментом переходу права власності на товар, між пред’явленням платіжних документів до оплати і часом їх фактичної оплати.

Оцінка якості дебіторської заборгованості лежить в сфері аналізу дебіторської заборгованості, який включає комплекс взаємопов’язаних питань, що відносяться до оцінки фінансового становища підприємства. Якість дебіторської заборгованості в першу чергу контролюють по найбільш великим і сумнівним видах дебіторської заборгованості, потім середнім і дрібним кредитами, що не роблять істотного впливу на загальні результати діяльності компанії.

Поліпшення якості дебіторської заборгованості не означає зниження величини самої дебіторської заборгованості компанії. Під поліпшенням якості дебіторської заборгованості розуміють: зниження питомої ваги прострочених боргів в загальній дебіторської задоленності і зниження ризиків несвоєчасність повернення заборгованості.

Посилання на основну публікацію