1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Маркетинг
 3. Внутрішні і зовнішні фактори маркетингового середовища

Внутрішні і зовнішні фактори маркетингового середовища

Маркетингове середовище є частиною зовнішнього оточення підприємства. Вона являє собою сили, фактори і елементи, що діють всередині організації і за її межами. Від них залежить успіх діяльності підприємства в цілому.

Один або кілька факторів можуть як підвищити, так і знизити ефективність взаємодії з цільовими клієнтами, постачальниками та іншими контрагентами.

У структурі маркетингового оточення виділяють внутрішнє і зовнішнє середовище. До зовнішньої відносять макро- і мікросередовище. Вона охоплює елементи, фактори і сили, які діють на підприємство, перебуваючи за його межами. Під мікросередовищем розуміють сукупність взаємин з наступними групами:

 • клієнт;
 • конкурент;
 • посередник;
 • постачальник.

Макросередовище-масштабне поняття, що включає фактори соціального характеру. Вони також впливають на процеси, що протікають в підприємстві, і на фінансово-економічні показники, що відображають ефективність бізнесу. Групи значущих факторів:

 • політичний;
 • демографічний;
 • культурний;
 • економічний;
 • технічний;
 • природний.

Під внутрішнім маркетинговим середовищем фірми розуміють сукупність характеристик і елементів, що впливають на підприємство зсередини. Ці фактори відображають потенціал і виробничі можливості. Управління ними здійснюється таким чином, щоб забезпечити гнучкість і пристосовність організації до мінливих умов. Основна мета-використовувати наявні ресурси по максимуму. Елементи, з яких складається внутрішнє маркетингове середовище Організації:

 • репутація компанії;
 • досвід в якості учасника ринку;
 • рівень технологічної оснащеності;
 • компетентність керівного складу;
 • фінансові показники;
 • кваліфікація та навички всіх співробітників;
 • розмір основних фондів.

Маркетингові можливості – важлива складова внутрішнього середовища. У великих підприємствах існують відділи маркетингу, що здійснюють управління ключовими факторами. Витрати на утримання таких служб значні, але вони окупаються.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Бренд і брендинг