Види PR діяльності

Основні види PR діяльності

Відомо, що спочатку діяльність в області зв’язків з громадськістю була спрямована тільки на споживачів організації. PR кампанії сприяли формуванню популярності підприємства і його торгових марок.

Зараз об’єктами PR діяльності є не тільки клієнти компанії, а й потенційні інвестори і партнери, представники влади та політичні діячі та персонал самої організації.

Тому розрізняють кілька різновидів PR діяльності в залежності від цілей і напрямки:

 • Робота з мас медіа
 • Корпоративний PR (створення репутації підприємства)
 • Кризовий менеджмент (розробка заходів боротьби з кризовими ситуаціями)
 • Фінансовий або інвестиційний PR (відносини з фінансовими організаціями та інвесторами)
 • Взаємодія з владними структурами і місцевим населенням (лобізм і політичний PR)
 • Маркетинговий піар (товарна пропаганда, підтримка збуту)
 • внутрішній PR

Узагальнено виділяють три види PR діяльності:

 • політичний PR;
 • торговий або маркетинговий PR;
 • медіа PR

Політичний піар спрямований на створення сприятливого іміжда виборців в період передвиборної кампанії. Це досить складний процес, який включає в себе кілька заходів:

Розробка стратегії передвиборної кампанії

 • Проведення соціологічних досліджень для визначення ставлення населення до кандидата
 • Іміджеве супровід кандидатів
 • Робота з громадськими, благодійними та ін. Організаціями
 • залучення ЗМІ
 • Розробка агітаційного матеріалу.

Маркетинговий або торговий PR – це процес планування і виконання програм, які сприяють зростанню продажів і задоволенню потреб споживачів, а також формуванню позитивної репутації підприємства.

PR в маркетингу реалізує наступні функції:

 • проведення спеціальних PR акцій, організація виставок та ярмарків;
 • кончина прес-релізів про нові товари;
 • створення програм стимулювання споживачів;
 • аналіз громадської думки;
 • заходи щодо формування сприятливого іміджу.

Медіа PR – це PR в області засобів масової інформації.

Взаємодія зі ЗМІ є основою PR діяльності. Це головний інструмент спілкування підприємств з громадськістю та отримання зворотного зв’язку.

Включає в себе:

 • Написання та публікація матеріалів в друкованих виданнях
 • Підготовка інформаційних матеріалів для виступу на телебаченні чи радіо

Особливості зовнішнього і внутрішнього PR

Зовнішній PR – це створення привабливого образу компанії і поліпшення відносин з громадськістю.

Він направлення на роботу з зовнішньої навколишнім середовищем підприємства, а саме з цільовою аудиторією (найчастіше з клієнтами).

Зовнішній PR включає наступні заходи:

 • Робота зі ЗМІ (створення бази даних по ЗМІ, написання прес-матеріалів, їх розсилка і розміщення, підготовка і проведення прес-заходів, інтерв’ю та ін.)
 • Бізнес-комунікації (складання календаря важливих і значимих заходів, участь в спеціалізованих виставках, форумах та ін.)
 • Інтернет-комунікації (розробка і реалізація програм просування компанії в Інтернеті)
 • Репозиціонування і ребрендинг (зміни назви компанії, її асортименту товарів і послуг, брендів, створення нової концепції компанії, розробка уявлення відповідно до очікувань і запитів споживачів).

Внутрішній, або внутрішньокорпоративний PR – це створення довірчих і сприятливих відносин керівництва підприємства з співробітниками. У внутрішньому PR велике значення має корпоративна культура.

Основні складові внутрішньокорпоративного PR:

 • ефективність системи взаємодії підрозділів і співробітників в компанії (обмін необхідною інформацією на всіх рівнях структури підприємства, створення робочих груп на проекти, залучення співробітників до процесу прийняття рішень);
 • мотивація діяльності (співробітники повинні бути орієнтовані на досягнення цілей компанії;
 • співробітники – головний нематеріальний актив компанії.
Посилання на основну публікацію