Види маркетингових досліджень

Сутність маркетингових досліджень

Маркетингове дослідження представляє собою систематично проводиться пошук, аналіз, збір, подання відомостей і даних, які відносяться до будь-якої конкретної ринкової ситуації.

Крім цього, маркетингове дослідження можна визначити і як систематично здійснюваний збір, аналіз і облік даних маркетингових питань з метою вдосконалення якості контролю та процедур прийняття рішень в маркетинговому середовищі.

Цілі маркетингових досліджень

Вони бувають:

 • пошукові – мають на увазі збір інформації з метою попередньої оцінки того чи іншого питання (проблеми), а також його структурування
 • каузальні – представляють собою перевірку гіпотези про наявність певної причинно-наслідкового зв’язку
 • тестові – мають на увазі відбір найбільш перспективних варіантів або верифікацію правильності прийнятих раніше рішень
 • описові – як видно із самої назви – мають на увазі опис обраних об’єктів дослідження, явищ, а також факторів, які впливають на їх стан
 • прогнозні – пов’язані з прогнозуванням стану об’єкта дослідження в майбутньому.

Види маркетингових досліджень в залежності від поставлених цілей

 • розвідувальні (дослідження, які проводяться проводяться з метою збору попередньої інформації, яка необхідна для кращого визначення проблем і висунутих гіпотез, для встановлення пріоритетів серед завдань маркетингового дослідження, для уточнення термінології і т. д.
 • описові – спрямовані на опис різних маркетингових ситуацій, проблем, а також окремих ринків (наприклад, дослідження ставлення споживачів до того чи іншого товару, демографічної ситуації в певному регіоні і т. д.)
 • експериментальні – проводяться з метою перевірки гіпотез стосовно наявності причинно-наслідкових зв’язків (їх відмінною рисою є вивчення закономірностей зміни якого-небудь одного фактора при жорсткому контролі над іншими).
 • Класифікація маркетингових досліджень в залежності від виду інформації, що збирається і використовуваних методів збору

За даним кріетерію маркетингові дослідження поділяються на:

 • якісні – здійснюються на незначних вибірках і, при цьому, не претендують на високу репрезентативність результатів. Основне завдання якісних досліджень полягає в уточненні проблеми, визначення її основних елементів і фотокорів. Проводячи якісні дослідження, дослідники в основному застосовують такі методи, як: інтерв’ю, експертні оцінки, метод фокус-груп і т. Д.
 • кількісні – в цілях підвищення репрезентативності, при їх здійсненні застосовуються досить великі вибірки.

Класифікація маркетингових досліджень в залежності від періодичності проведення і використовуваної технології дослідження

 • спорадичне (разове) – здійснюється самою фірмою або ж замовляється у спеціалізованій організації.
 • панельне – його суть полягає в періодичному отриманні інформації від деякої постійної групи об’єктів (яка називається панеллю).

Розрізняють панелі роздрібних торговців і покупців. Подібного роду можуть бути ефективні в тому випадку, коли перед дослідником ставиться завдання вивчити даний предмет в динаміці.

мультіспонсіруемое дослідження – проводиться періодично маркетингової фірмою одночасно для декількох клієнтів (кожна організація, яка підписалася на подібного роду дослідження, має право включити в нього один або кілька питань).

польове і кабінетне – проводяться при використанні зовнішніх і внутрішніх джерел інформації.

Посилання на основну публікацію