Варіація товару

Варіація товару (варіація продукту) – модифікація товару виробленого і товару, що продається, шляхом зміни його окремих властивостей або показників якості. При варіації товару можуть змінюватися фізичні (матеріал, якість), естетичні (дизайн, колір, форма), символічні (назва марки товару) властивості товару.

Під варіацією в більшій мірі розуміється зміна стилю, упаковки і зовнішньої форми товару, зміна найбільш істотних техніко-експлуатаційних властивостей товару, що характеризують не зміна стану товару, а зміна форми і технічної оснащеності вже існуючого і виробленого товару.

Мета створення варіації товару – необхідність підтримки безперервності збуту, зростання обсягу продажів, подовження життєвого циклу товару. Створення варіації товару має на меті не зміна існуючої номенклатури, а невелике коректування номенклатури, за допомогою пропозиції лінійки байдуже відрізняються між собою товарів. За допомогою створення різних варіацій товару можна захистити позиції виробника від атак конкурентів або, в разі необхідності, змінити позиціонування товару.

Варіація товару можлива:

варіацією фізичних властивостей товару;
варіацією дизайну товару;
варіацією іміджу, зовнішніх властивостей;
варіацією імені, марки;
забезпеченням додаткових властивостей.
Кількість змін (відмінностей) у варіаціях товару в кінцевому рахунку визначає, чи сприймуть покупці товар як абсолютно новий або лише злегка змінений.

Варіація з точки зору споживача пов’язана з підвищенням корисності, збільшення споживчого ефекту від використання існуючого товару.

З точки зору виробника, варіація товару сприяє:

формування оптимального співвідношення між витратами і виручкою;
НЕ корінної зміни існуючої виробничої програми, а її відносно невеликого коректування;
зміни позиціонування товару і захистіть ринкових позиції виробника.
Диференціювання товару можлива за допомогою варіації або модифікації. Під модифікацією розуміється зміна існуючого товару, що призводить до появи поряд зі старим принципово нового вироби. Модифікація передбачає зміни товару не тільки в частині поліпшення якості товару, але і в частині вдосконалення функціональних характеристик товару.

Посилання на основну публікацію