Трансакційний маркетинг (транзакційний маркетинг)

Трансакційний маркетинг (транзакційний маркетинг) – це ринковий підхід, орієнтований на постійне залучення нових споживачів. При такому підході вся маркетингова діяльність компанії спрямована на обслуговування і забезпечення однієї угоди – транзакції.
Термін трансакційний маркетинг походить від англійського transaction – «транзакція», тобто, вчинення.

Основна мета трансакционного маркетингу – забезпечення угод між компанією і її клієнтами. Для цього і тільки з цією метою маркетингові фахівці займаються обслуговуванням конкретних комунікацій, обміном інформацією, формуванням вигод, в тій їх частині, в якій вони ведуть до конкретної угоді.

Іншими словами завдання маркетингового фахівця зайнятого трансляційним маркетингом зводяться до продажу (купівлі) деякого товару або надання певної послуги. Першорядне значення для маркетолога має завоювання потенційного клієнта з метою здійснення ним згодом угоди з купівлі-продажу конкретного товару.

Трансакционному маркетингу властиво:

орієнтація на єдину продаж;
разовий контакт з nокуnателем;
акцент на характеристиках продукту;
незначний інтерес до обслуговування;
якість конкретної комунікації;
окремі епізодичні контакти з клієнтами
Традиційний маркетинг завжди виходив з того, що незалежно від статусу клієнтів (будь вони потенційними, нинішніми чи минулими) до них застосуємо загальний підхід, і для компанії вони мають порівнянну цінність і статус.

Трансакційний маркетинг “бачить” лише тих клієнтів, які готові купити товар і скористатися послугою “тут і зараз”. При цьому контакт зі споживачем мінімальний, рівень обслуговування за рамками транзакції низький. Акцент в маркетингової комунікації робиться на вигоду, яку споживач отримає від придбання продукту. Після здійснення покупки більшість клієнтів більше не повертається.

Трансакційний маркетинг поширений:

де не може бути повторних продажів або продажу найближчим найближчому майбутньому;
де цінність кожної конкретної угоди дуже висока;
коли ініціатива майбутньої трансакції належить клієнтам (входить маркетинг).
Маркетингова трансакція (Marketing transaction) – це процес взаємодії клієнта і компанії, результатом такого процесу може стати короткостроковий контакт в формі угоди купівлі-продажу або встановлення тривалих відносин, т. Е. Перетворення споживача в постійного клієнта компанії з виходом на інший рівень маркетингу – маркетингу відносин.

Посилання на основну публікацію