Торговий менеджмент

Торговий менеджмент – процес управління всіма основними аспектами діяльності торгової компанії.

Торговий менеджмент, базується на основі науці про менеджмент, з урахуванням специфіки діяльності торгової компанії.

Основна мета торгового менеджменту: забезпечення необхідних темпів розвитку, зростання конкурентних позицій компанії на ринку. До числа основних стратегічних цілей можуть бути віднесені:

розширення сегмента споживчого ринку, охоплюваного діяльністю торгового підприємства;
пошук нових ринкових ніш і заповнення ніш товаром;
забезпечення високого рівня обслуговування покупців;
забезпечення необхідної рентабельності торгової діяльності;
зниження рівня ризиків за торговельними операціями;
Виходячи ізперічісленних цілей можна сформулювати такі основні завдання торгового менеджменту:

Формування умов для задоволення попиту покупців на товари обраного сегмента ринку;
Забезпечення високого рівня торговельного обслуговування;
Забезпечення необхідної економічності здійснення торговельної діяльності;
Максимізація прибутку, і забезпечення її ефективного використання;
Мінімізація торгових ризиків, пов’язаних з діяльністю торгового підрозділу компанії;
Основні функції торгового менеджменту:

Управління технологічними процесами руху товару;
Управління процесом обслуговування покупців, клієнтів;
Управління торговим персоналом;
Управління товарообігом;
Управління доходами від продажу;
Управління витратами обігу, формування умов постійного зниження рівня поточних витрат;
Управління торговими ризиками.
Розробка стратегії торгового менеджменту здійснюється за такими основними етапами:

Визначення загального періоду формування стратегії;
Дослідження факторів зовнішнього середовища і ступеня їх впливу на діяльність фірми;
Оцінка сильних і слабких сторін діяльності фірми;
Вибір визначальною стратегічної моделі розвитку торгової фірми з урахуванням стадії її життєвого циклу;
Формування системи стратегічних цілей з урахуванням обраної визначальною моделі розвитку;
Конкретизація цільових показників стратегії торгового менеджменту за періодами її реалізації;
Формування політики продажів по окремих найбільш важливих напрямків діяльності;
Розробка найбільш ефективних методів реалізації стратегічних цілей і політики торгового менеджменту компанії;
Реалізація стратегії торгового менеджменту;
Оцінка підсумків реалізації стратегії торгового менеджменту.
Основні положення розробленої стратегії торгового менеджменту отримують своє відображення в бізнес-плані розвитку торгового підприємства

Посилання на основну публікацію