Типографіка

Типографіка – процес і мистецтво розробки архітектури комунікації; моделювання, графічне оформлення матеріалу за допомогою набору і верстки, на основі певних правил, специфічних для даної мови.
Типографіка – це мистецтво надання текстової інформації, перетворення тексту в графічне оформлення, основа графічного дизайну.

Термін типографіка походить від грецького τύπος – відбиток + γράφω – пишу) – мистецтво оформлення друкованого тексту.

Типографіка – це, з одного боку, набір правил, що визначають використання шрифтів і оформлювальних засобів, з іншого боку – мистецтво графічного дизайну.

Мета друкарні – спростити комунікацію з аудиторією, поліпшити сприйняття інформації, що передається.

Завдання типографіки, найбільш творчого етапу оформлення тексту, припускають:

визначення параметрів для подальших процесів набору, верстки і додрукувати підготовки;
сприяння передачі емоції, настрої, відносини задуманих автором, залучення в читання і вивчення;
моделювання виду і форми контакту аудиторії з об’єктом авторського і дизайнерської творчості;
зробити текст найбільш оптимальним, ясним, максимально забезпечуючи легкість для читання тексту;
зробити текст цікавим в сприйнятті читача, видовищним, гармонійним в загальній структурі комунікації.
Типографіка в маркетингу – інструмент і засіб, що забезпечує кращу комунікацію з цільовою аудиторією. Типографіка визначає загальний формат підсумкового маркетингового матеріалу:

пропорції, формат смуги набору, розкладку полів;
параметри шрифту: кегль, інтервали між словами і рядками;
розміри, місце розташування і міру зорової “тяжкості” ілюстрацій.
Якісна типографіка, з точки зору маркетингу, виявляється завжди продуманої, підпорядкованої певним авторським задумом.
Типограф – фахівець, зайнятий топографічний діяльністю: художній і технічний редактор, оформлювач і художник, каліграф і проектувальник шрифтів, графічний дизайнер – все ті, хто так чи інакше стикається з типографикой. Типограф в маркетингу – посередник між власником, виробником товару, розробником його рекламних комунікацій і цільовою аудиторією.

Історія типографіки починається з середини XV століття, коли формуються перші основи типографіки: використовується удобочитаем “Антиква”; вводиться принцип рівномірності інтерліньяжу і азбучного відступу. У XVI століття в типографіку вводиться поняття “курсив”. У XVII столітті типографіка змінює свої завдання з метою створення книг для широкого кола читачів – зменшується формат книг, видозмінюються шрифти, особливу роль належить Дж. Баскервіллі, яке відмовилося від використання орнаменту на користь саме типографіки, виключно заснованої на шрифтовому оформленні.

У XX столітті в типографике на перший план виходить легкість для читання тексту, простота шрифтового малюнка. Як композиційного каркаса друкованого матеріалу стала використовуватися модульна сітка. З розвитком маркетингу, типографіка набуває діловий характер, активно застосовується в якості інструменту маркетингової комунікації зі споживачем товарів і послуг.

Посилання на основну публікацію