Тестінг

Тестінг (testing, дегустація) – маркетингова акція по залученню уваги покупця до товару методом його опробації до покупки з розповіддю про якісні характеристики товару. Тестінг (дегустація) дозволяє познайомити потенційного покупця з продукцією або нагадати вже знайомому з товаром споживачеві про його смак, як, споживчі властивості.

Тестінг відноситься до заходів торгового маркетингу, спрямованим на кінцевого користувача (consumer promotion). Разом з тим, акції тестінгу дозволяють стимулювати взаємовідносини з торговими посередниками.

Мета тестінгу – створити спонукає прагнення і інтерес до взаємодії з конкретним протестованим товаром. На рівні кінцевого покупця сформувати сприятливе ставлення до товару, викликати бажання купити товар. Тестінг дозволяє запропонувати покупцеві отримати аозможность випробувати товар, отримати задоволення від користування товаром перш, ніж покупець прийме рішення про придбання товару. На рівні торговельних посередників – стимулювати посередників до вимушеної співпраці з виробником, всзязі з попитом на товар у цільової аудиторії.

Завдання тестінгу: Маркетингові акції тестінгу вирішують численні завдання, серед основних:

ознайомити по можливості якомога більшу кількість споживачів з дегустованого видами продукції;
забезпечити позитивний імідж марки (продукту);
збільшити обсяги реалізації товару.
Розрізняють такі різновиди тестінгу:
Тестінг товару – акція торгового маркетингу, опробацію товару до покупки, що проводиться безпосередньо в торговому залі. Категорії товарів, найкраще підходять для тестінгу розташовуються в основному в сегменті ринку з відносно великою ємністю – сегменті товарів народного споживання;
Дегустація – різновид тестинг акції, визначення якісних характеристик продукту органами почуттів: зором, нюхом і на смак. За результатами тестінгу, покупець приймає рішення про покупку тестованого товару безпосередньо в магазині, Дегустації проводяться для товарів категорії “продукти харчування”;
Хоум-тест – домашнє тестування – тестування продукту будинку, в звичайних умовах користування продуктом.
Тестінг програмного забезпечення – один з різновидів хоум-тесту – процес робочого тестування програмного забезпечення з метою отримання інформації про якість продукту;

Під Тестінг товарів повсякденного попиту, в першу чергу, розуміється:

опробацію товару;
ознайомлення з властивостями товару.
Для більш складного товару тестинг – це ще й:

функціональне тестування (functional testing);
тестування продуктивності (performance testing);
оцінка споживчих маркетингових властивостей товару;
конфигурационное тестування – перевірка працездатності при різних конфігураціях товару (тестування насадок, режимів роботи);
тестування навантаження (load testing) – рідко практикуються тести продуктивності, при яких властивості товару підтверджуються для покупця методом випробування товару різними навантаженнями;
Системно організовані маркетингові акції тестінгу (дегустації) при охопленні значної кількості покупців цільового сегмента дають короткострокові результати і довгостроковий ефект. Короткостроковий результат тестінгу – початковий зростання продажів тестируемой марки (продукту). Довгостроковий ефект тестінгу – зростання іміджу марки, товару. Тестінг (дегустації) можна розглядати як механізм інвестування в імідж, з метою створити сприятливий імідж марки, підвищити впізнаваність і запам’ятовуваність марки, що з часом забезпечить ґрунт для взаємодії з покупцями (повторні покупки) і тісної взаємодії з посередниками в маркетинговому каналі.

Посилання на основну публікацію