Таємничий покупець

Таємний покупець, таємничий покупець – технологія маркетингового дослідження mystery shopping, спрямована на оцінку процесу обслуговування клієнта з використанням спеціально підготовлених людей.

Таємний покупець – метод оцінки якості торгового менеджменту та бізнес-моделі торгової компанії, метод «таємного покупця» або метод «інсценованої покупки».

Існують різні терміни для позначення дослідження однієї і тієї ж маркетингової технології: таємний покупець, таємничий покупець, Містер шопінг, таємний клієнт, фальш-клієнт, секретний покупець, прихований покупець, контрольний клієнт, анонімний покупець. Найбільшого поширення на російському ринку отримали терміни: таємний покупець і таємничий покупець.

Таємничих покупець здійснює перевірку діяльності торгового персоналу від замовника, представляючись потенційним або реальним клієнтом, з метою аудиту служб замовника, детального вивчення підготовленості, ставлення до роботи, товару, покупцеві торгового (обслуговуючого) персоналу, з подальшим звітом замовнику про результати перевірки.

Посилання на основну публікацію