Суть і функції маркетингової діяльності на підприємстві

Якщо висловитися коротко, то управління маркетингом – це вплив на кількість споживачів, а також на рівень і характер попиту.

Якщо дати більш широке визначення, можна сказати, що це процес збору інформації, аналізу, складання плану, формування і контролю дій, розробки тактики і стратегії, визначення цільової аудиторії, налагодження контактів, а також вирішення організаційних питань.

Основне завдання будь — якого бізнесу – рентабельність виробництва, конкурентоспроможність і отримання прибутку.

Управління маркетингом засноване на декількох функціях:

 • Аналітичний. Головна мета – аналітика структури ринку, конкурентів, посередників, представників, відповідальних за робочий процес, а також основної діяльності підприємства і зовнішньої ситуації на ринку.
 • Виробничий. Вивчення особливостей розробки, відповідальності, рентабельності виробництва та якості продукції.
 • Збутовий. До цього пункту відносяться всі питання просування товару, сфери обслуговування і ціноутворення.
 • Управлінський. Складання плану, вирішення проблем організації, встановлення і збереження хороших відносин з посередниками і споживачами.

Будь-якій компанії незалежно від її рівня та обсягу виробництва потрібна певна система управління маркетингом на підприємстві. Навіть успішні фірми стикаються з різними проблемами такими як надмірний або недостатній попит.

Мета маркетингу не обмежується виключно мистецтвом залучення нових клієнтів. Найчастіше підприємці прагнуть зберегти вже знайдених покупців або замовників і підтримувати з ними хороші відносини.

Процес управління маркетинговою діяльністю включає:

 • пошук і вивчення можливостей ринку;
 • вибір цільових сегментів ринку;
 • з’ясування обсягу попиту;
 • виробництво товару;
 • визначення вартості;
 • пошук способів поширення продукції;
 • розробка стратегії просування;
 • складання плану та контроль маркетингових заходів.
Посилання на основну публікацію