Структура і побудова матриці Ансоффа «товар/ринок»

Графічно (на папері, дошці або комп’ютері) матриця Ансоффа являє собою квадратну таблицю (власне те, що і називають матрицею). У цій матриці є дві осі:

  • горизонтальна – товари, що підрозділяються на «старі» і «нові»;
  • вертикальна – ринки, також ділені на «старі» і «нові».

Ще раз звертаю Вашу увагу, що поняття «старий» і «новий» тут досить умовно. Старими продуктами і ринками вважаються ті, що вже існують на даний момент, ті з якими компанія має справу зараз. Нові, відповідно, це майбутні для компанії товари і ринки. Тобто, ті продукти, які вона потенційно може випускати, і ті ринки, яка вона потенційно може освоювати.

Таким чином, дві осі матриці Ансоффа ділять поле на 4 квадрати (квадранта), кожному з яких відповідає одна з 4-х можливих маркетингових стратегій:

  • Стратегія проникнення на ринок (координати «старий товар/старий ринок»;
  • Стратегія розвитку ринку (координати «старий товар/новий ринок»);
  • Стратегія розвитку товару (координати «новий товар/старий ринок»);
  • Стратегія диверсифікації (координати «новий товар/новий ринок»).

Як бачите, ці чотири стратегії охоплюють всі можливі комбінації «старих» і «нових» товарів і ринків. Розглянемо їх більш детально.

Посилання на основну публікацію