Стратегічні цілі

Стратегічні цілі – система основних маркетингових орієнтирів розвитку компанії в довгостроковому періоді, відповідно до яких розробляється маркетингова, фінансова, збутова стратегія і формується політика по основних аспектах маркетингу.

Стратегічні цілі. дерево цілей
Стратегічні цілі представляють собою результати, яких прагне досягти компанія в перспективі. Цілі можуть бути поставлені перед компанією в цілому, перед її структурними підрозділами, перед конкретними виконавцями. Цілі на відміну від цільових установок відрізняються ясністю, измеримостью, досяжністю, співвіднесенням зі стратегією, а також мати прив’язку до часу.

Цілі повинні відповідати умовам:

Вимірність: всі цілі мають кількісне вираження (відносне, або абсолютне)
Ясність: цілі настільки точні і ясні, що неможливо їх неправильно витлумачити
Необхідність і достатність: цілі сформульовані для всіх напрямків діяльності
Досяжність: і начальник, і підлеглий впевнені, що мета досяжна
Прив’язка до часу: встановлені терміни досягнення мети
Узгодженість у часі: встановлено чітку послідовність досягнення цілей
Узгодженість по ієрархії управління: цільові показники структурних підрозділів не суперечать цільових показників компанії в цілому
Постановка стратегічних цілей починається з місії. Адже місія – це короткий, чітко сформульований документ, що пояснює мету створення організації, її завдання і основні цінності, відповідно до яких визначається напрямок діяльності компанії. Маючи короткий опис напрямків найвищого рівня – місії, бачення та стратегії – компанія розробляє стратегічні цілі та завдання, зрозумілі кожному співробітнику.

Відповідно до методології Системи збалансованих показників (Balanced Scorecard) стратегічні цілі розбиваються на чотири блоки:

фінанси
клієнти
Бізнес процеси
Зростання і навчання
Приклад стратегічної мети в блоці «Фінанси»:

зростання доходів
Компанія може досягти зростання доходів, розвиваючи відносини з клієнтами, знижуючи витрати і підвищуючи продуктивність.

Як тільки компанія визначить, хто її цільової покупець, вона зможе сформулювати цілі і показники передбачуваного пропозиції споживчої цінності.

Приклад стратегічних цілей в блоці «Клієнти»:

Своєчасно пропонувати продукти та послуги, що володіють високою якістю і низькою ціною
Збільшення клієнтської бази
Для досягнення стратегічної мети, зазначеної в блоці «Клієнти», необхідно поставити безліч стратегічних цілей в блоці «Бізнес-процеси». Зазначимо деякі:

Своєчасна доставка товарів, матеріалів постачальниками
Зниження витрат виробництва
Підвищення ефективності технологічних процесів
Поліпшення якості виробництва
Своєчасна доставка до клієнтів
Для реалізації всіх зазначених стратегічних цілей в блоках «Фінанси», «Клієнти», «Бізнес-процеси» необхідно постійне навчання співробітників підприємства. Для реалізації стратегічних цілей необхідні високого рівня компетенції. Уміння управляти якістю та процесом доставки необхідно для збереження клієнтської бази. Залучення клієнтів будується на вмінні спілкуватися і вести переговори, здатність знати і розуміти клієнтську середу, потреби покупців, формулювати пропозицію цінності і успішно провести операцію вимагає навичок, яким необхідно навчати.

Після того, як всі стратегічні цілі сформовані, їх об’єднують в групи по компанії в цілому і по підрозділах. Керівник підрозділу вибудовує роботу свого підрозділу, розподіляючи стратегічну мету свого підрозділу на тактичні цілі (завдання) своїх підлеглих. Ієрархічне вибудовування дерева цілей повинно бути збудовано таким чином, щоб стратегічні цілі підприємства трансформувалися в конкретні тактичні цілі (завдання) кожного конкретного співробітника.

 

Стратегічні цілі характеризують конкретні досягнення компанії, пов’язані з певним періодом часу. Визначення мети повинно містити критерій успіху. Тобто, вимірний показник, який дозволяє визначити чи досягнута поставлена мета.

Основною стратегічною метою маркетингової діяльності підприємства є максимізація отримання прибутку. До числа стратегічних цілей цієї діяльності можуть бути віднесені також розвиток підприємства і сфери її діяльності та інші. Система стратегічних цілей формує стратегічну модель маркетингового розвитку компанії. Стратегія маркетингу для досягнення цілей – комплекс базових рішень, спрямованих на досягнення генеральної мети фірми і вихідних з оцінки ринкової ситуації і власних можливостей, а також інших факторів та сил навколишнього середовища маркетингу.

З позиції маркетингу можна виділити такі стратегічні цілі:

збільшення доходу;
зростання обсягів продажів;
збільшення частки ринку;
створення і поліпшення іміджу, популярності підприємства і його продукції.

Посилання на основну публікацію