✅Стилі сучасної реклами

Специфіка стилю реклами

При складанні рекламного тексту враховується не тільки психологія впливу її на споживача, але і можливості мови і стилів написання повідомлення.

Стиль – це особливості рекламних матеріалів, в яких з’єднуються різні мовні засоби.

Розрізняють три аспекти стилів реклами:

 • аксіологічний;
 • функціональний;
 • нормативний.

Відповідно до першого аспекту стиль може бути високим (мова од, відозв, трагедій і ін.) Низьким (мова комедій, байок, який дозволяє використовувати розмовні і просторічні вирази) і середнім (нейтральні загальнолітературними слова). В силу різнорідності рекламних текстів, даний аспект досить складно охарактеризувати. На практиці застосовується середній з деякими елементами високого і низького.

У функціональному відношенні стилі реклами поділяються на художній і розмовний. Вони володіють сильним емоційним забарвленням і роблять рекламний текст більш привабливим, доступним, легко читаним і запам’ятовується.

Пересічний споживач просто не зрозуміє зміст повідомлення, тому необхідно використовувати розмовну (повсякденне) мова в рекламі. Але якщо це реклама споживчої продукції. У випадку з технічно складними товарами ситуація інша. Їх досить складно описати на побутовому мовою. Тому перед створенням рекламного повідомлення, слід провести дослідження цільової групи.

Нормативний аспект визначає рівень відповідності стереотипу викладу матеріалу. Реклама повинна бути не просто оригінальною і привабливою, вона повинна описувати конкретні вигоди від товару і послуги для споживача.

Рекламний текст будується відповідно до певних принципів. Дотримуючись їх, рекламісти створюють ефективне рекламне повідомлення.

Ключовою вимогою до написання рекламних повідомлень є умова минимакса: мінімум слів – максимум інформації.

Класифікація стилів сучасної реклами по Т. Рассела і Р. Лейн

Т. Рассел і Р. Лейн у своїй книзі «Рекламні процедури Клеппнер» описують процес підготовки, планування і реалізації реклами. При створенні рекламного тексту вони виділяють три основні стилі.

 • фактичний;
 • стиль з вигадкою;
 • емоційний.

Фактичний стиль використовується в рекламному тексті для опису реальних переваг продукції. Такий прийом застосовується для реклами високотехнологічних і складних вживаних товарів. Фактичний стиль викладу передбачає прямий і непрямий шлях впливу на споживача.

Пряме звернення до цільової аудиторії – це заклик до покупки без всяких зайвих слів і маніпуляцій. Непрямий прийом завжди опосередкований, тобто рада або навіть наказ споживачеві надається в завуальованій формі. Часто використовуваним прийомом непрямого впливу є посилання на те, що багато друзів, знайомі мул родичі вже придбали цей товар і задоволені совій покупкою. Рекомендації третіх осіб досить добре діє в плані переконання споживачів.

Стиль з вигадкою – то ж фактичне виклад матеріалу в рекламному тексті, але з деякою часткою вигадки і фантазії. Це здійснюється для створення ефекту несподіванки для споживача і залучення його уваги.

Емоційний стиль застосовується, коли в рекламі необхідно робити заклик до таких почуттів, як любов, ненависть, цікавість, інтерес, страх і ін. Для більшого ефекту в повідомлення додаються ілюстративні матеріали.

Види стилів рекламних текстів по У.Ф. Аренс і К.Л. Бове

Автори навчального видання «Сучасна реклама» Бове К.Л., Аренс У.Ф. розглядають рекламу в трьох аспектах: як науку, мистецтво і практику. Вони пропонують таку класифікацію стилів рекламних текстів:

 • розповідний стиль;
 • діалогічний стиль;
 • метафоричний стиль
 • порівняльний підхід;
 • використання рамкових конструкцій.

Розповідний стиль передбачає виклад у вигляді розповіді. В цьому випадку в тексті демонструється деяка ситуація або наводиться приклад з історії. Сам рекламований продукт згадується в кінці як елемент дозволу складної проблеми.

Для надання тексту більшої довіри з боку читача рекламісти об’єднують діалог і розповідь або повністю використовує діалогічну мова. Це досить складне завдання і по силу тільки професійним копірайтерам. Не будь-який діалог стане захоплюючим і захоплюючим. Зазвичай такий стиль застосовується в рекламі у вигляді коміксів.

Метафоричний стиль характеризується використанням порівнянь, перебільшень, гумору, віршів і протиставлень. З гумором слід бути обережніше. Те смішно одному, інша людина може прийняти як образу його особистості.

Порівняльний підхід в рекламі застосовується не у всіх країнах і не для будь-якої продукції. Основна умова – це неприпустимість порівняння свого товару з товаром конкурента.

Компанії-лідери ринків не будуть використовувати даний підхід в своїй рекламі, оскільки вважають, що вони і їх продукція є кращими в даній галузі. Порівняння може бути застосовано в разі, коли підприємства пропонують ринку абсолютно ідентичні товари за винятком однієї характеристики або функції.

Приміщення всього або деякої частини тексту в рамку – дуже сильне інструмент копірайтера. У рамку зазвичай поміщається важлива додаткова інформація про товар, яка не потрапила в основний текст реклами (ціна товару, адреса та часи роботи магазину та ін.).

Стильові принципи побудови рекламних звернень

Крім перерахованих вище стилів написання рекламних повідомлень розрізняють і інші, які застосовуються багатьма рекламними компаніями і агентствами.

Замальовка з натури – це уявлення одного або декількох персонажів, які використовують товар у звичній обстановці (наприклад, реклама кави, прального порошку і ін.).

Акцентування спосіб життя означає, що рекламований товар вписується в певний спосіб життя людини.

У рекламі товар може бути представлений з деякою часткою фантазії, а також створювати позитивний настрій або образ.

Відмінним варіантом є створення реклами у вигляді мюзиклу. Це показ одного або декількох осіб або мальованих персонажів, співаючих пісню про товар.

Використання символічного персонажа в рекламі дозволяє залучити аудиторію. Це може бути реальний і мультиплікаційний образ, що втілює сам товар. Створення персонажа, який уособлює собою товар (наприклад, реклама какао Nesquik).

Модерн в рекламі – це оновлення художніх цінностей та ідеалів. Це стиль характеризується привнесенням мистецтва в звичайне життя людей.

Русский стиль застосовується для залучення аудиторії, яка має безпосереднє відношення до України або іноземців, які захоплюються її історією та культурою.

Таким чином, при виборі того чи іншого стилю реклами слід враховувати цілі і завдання рекламної кампанії, характеристику цільової аудиторії і канал поширення реклами.

Посилання на основну публікацію