✅Стійкість асортименту

Стійкість асортименту – це показник, що характеризує коливання його повноти і широти протягом певного проміжку часу.

Стійкість асортименту (стабільність асортименту) характеризує постійна наявність товару відповідного виду (різновиду) у продажу.

Коефіцієнт стійкості асортименту Кc визначається за формулою:

Кc = 1 – (Р’ф1 + Р’ф2 + … + Р’фn/Рн × n)

де:

  • Р’ф1, Р’ф2, …, Р’фn – фактична кількість різновидів (видів) товарів, з передбачених асортиментним переліком і відсутніх у продажу в момент окремих перевірок, од .;
  • Рн – кількість різновидів (видів) товарів, передбачене асортиментним переліком, од .;
  • n – кількість перевірок.

Коефіцієнт стійкості асортименту, як правило, визначається за конкретний період (місяць, квартал, рік).

Встановлено, що оптимальний коефіцієнт стійкості асортименту повинен виражатися наступними значеннями: для універмагів – 0,80; для спеціалізованих магазинів – 0,75.

При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання принципу стійкості асортименту має першорядне значення. Стійкість асортименту – головний орієнтир для покупця. Стійкий асортимент товарів в магазині означає для покупця:

  • можливість покупки товарів стійкого попиту;
  • скорочення витрат часу покупців на пошук товарів;
  • дозволяє стандартизувати всі найважливіші торгово-технологічні процеси і операції;
  • організовувати їх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Посилання на основну публікацію