Споживач в маркетингу

Поняття і роль споживача

Споживач – це індивід, у якого є наміри придбати товари і послуги виключно для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

По суті вся економіка в світі побудована на тому, що в ланцюжку гроші-товар-гроші кінцевою ланкою рано мул пізно стає звичайний, рядовий споживач, тому як саме для задоволення його потреб і потреб вибудовується складна інфраструктура, що складається з компаній-виробників, продавців і посередників, як на ринку товарів, так і на ринку послуг, за рідкісним винятком (на кшталт роботи військово-промислового комплексу, яка спрямована на задоволення потреб суспільства і суверенітету країни в цілому). Зважаючи на це, виходить, що вибудовування системи захисту прав та інтересів споживачів є одним з головних напрямків діяльності держави,

Класифікація споживачів

Для цілей маркетингу зручно ділити всіх споживачів на кілька груп залежно від того, яке відношення вони мають або надають на здійснення покупки:

  • Кінцеві користувачі – покупці, безпосередньо використовують придбані товари або послуги.
  • Агенти впливу – покупці, які вважають, що з придбанням продукту вони отримають від нього деяку вигоду.
  • Рекомендувача – особи, що впливають на ухвалення рішення про покупку, але на відміну від агентів впливу, думка рекомендувачів часто виявляється вирішальним при ухваленні рішення.
  • Тримачі бюджету – особи, які контролюють обсяг, частоту і структуру придбаних товарів.
    Особи, які приймають рішення – індивіди, які або є власниками бюджету, або займають більш високе соціальне або інше ієрархічне положення.
  • Саботажники – індивіди, які уникають придбання нового товару, прагнучи зберегти статус-кво.
  • Екстремісти – покупці, які купують товар, щоб в подальшому отримати фінансову вигоду від його повернення продавцю або виробнику.

Типи поведінки споживачів

Існують певні типи поведінки покупців. Виділення і вивчення цих типів необхідно, щоб компанія правильно визначила для себе найбільш ефективну для їх цільових сегментів стратегію маркетингу.

У поведінці покупців виділяють чотири типи:

Складний. Даний тип поведінки характерний для придбання дорогих товарів, які мають значну різницю в характеристиках бренду. Наприклад, смартфони. Завдання маркетолога в цьому випадку – чітко виділяти переваги своєї торгової марки в порівнянні з конкурентами, розповідаючи споживачу, чому варто придбати даний товар саме цієї марки.

Пошуковий. Властива низького ступеня залучення споживачів і одночасно сильної різницею між конкуруючими товарами. Наприклад, кондитерські вироби. Відмітна риса такої поведінки – часта зміна торгових марок. При цьому ця зміна брендів відбувається не через якість товарів, а через велику асортиментного ряду. Споживачі прагнуть урізноманітнити свій вибір, купувати нові товари.

Невпевнений. Такий тип поведінки проявляється, коли між аналогічними товарами різних брендів є незначна різниця, але при цьому ступінь залучення споживача в процес покупки на етапі вибору досить висока. Наприклад, при придбанні дорогого килима. Найбільш підходяща стратегія маркетингу в даному випадку – це ведення активної діяльності з надання всієї інформації, яка б запевнила споживача в тому, що він зробив правильний вибір товару / марки.

Звичний. Характеризується тим, що покупець приймає рішення про покупку з мінімальними витратами за часом, швидко порівнявши характеристики конкурентних товарів. Власна думка покупця є ключовим в даному випадку.

Посилання на основну публікацію