1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Маркетинг
 3. Способи впливу підприємця на споживчий попит

Способи впливу підприємця на споживчий попит

Сутність, цілі та завдання підприємця

Основним суб’єктом підприємництва (бізнесу) є підприємець. Це не найманий працівник, а незалежна особа, яка з метою отримання прибутку створює юридичну особу – підприємство. Підприємцями можуть бути і приватні особи.

Сутність підприємця чи бізнесмена полягає в тому, щоб:

 • управляти компанією і створити первинний капітал;
 • використовувати отриманий прибуток за своїм розсудом: вкладати в розвиток виробництва, розширювати напрямки діяльності і т.д .;
 • бути відповідальним за всі прийняті рішення по веденню бізнесу.

Суб’єктом підприємництва є не тільки підприємці, а й споживачі, держава, наймані співробітники, партнери по бізнесу. Але основним контрагентом підприємців виступають замовники (споживачі) і держава.

Виділяють два напрямки підприємницької діяльності. Це власне виробництво товарів або послуг, а також робота в якості посередника з передачі продукції від виробника споживачу.

Основними формами підприємництва є індивідуальне і колективне підприємництво. Останнє в свою чергу включає:

 • повне товариство;
 • товариство на вірі;
 • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • товариство з додатковою відповідальністю;
 • закрите акціонерне товариство;
 • відкрите акціонерне товариство.

Цілі підприємництва можуть відрізнятися:

 • за змістом: економічні, соціальні, виробничі, науково-технічні;
 • за часом реалізації: короткострокові, середньострокові, довгострокові;
 • по виду управління: оперативні, тактичні, стратегічні;
 • за значенням: цілі розвитку компанії, цілі функціонування і т.д.

Всі зазначені цілі спрямовано на підвищення ефективності виробництва, зниження собівартості продукції, послуг або робіт за рахунок зменшення матеріалоємності продукції, трудомісткості продукції, загальновиробничих витрат.

Основні завдання підприємництва для досягнення поставлених цілей вирішуються відповідно до політики організації. Виділяють дві групи завдань:

 • комплекс завдань, здійснення яких позитивно впливає на успіх інноваційної роботи компанії;
 • комплекс заходів щодо зростання ефективності процесів виробництва або посередницької роботи.

Підприємницькою діяльністю може займатися будь-яка людина, але не кожен має здатність вести бізнес. Його характеризують ризикованість, відповідальність, самостійність, динамічність, самоокупність, ініціативність і активний пошук нового.

Взаємовідносини підприємця і споживача

У процесі взаємовідносин між підприємцем і споживачем у кожних своїх роль. Активним суб’єктом вважається компанія, а пасивним – покупці. При оцінці взаємодії обох суб’єктів ринку споживач є індикатором підприємницької діяльності. При плануванні своєї роботи підприємець повинен враховувати запити, інтереси, очікування та оцінки споживачів, який можуть бути позитивними і негативними. Звідси мета підприємця полягає в необхідності завоювання споживачів, формування кола лояльних клієнтів.

В сучасних умовах взаємовідносини «підприємець-споживач» спрямовані на задоволення не тільки матеріальних, фізичних, а й духовних потреб. Тому для підвищення попиту, зростання числа постійних споживачів і збільшення продажів підприємці активно працюють над вирішенням соціальних проблем громад. Споживачі стали компетентними в процесі вибору товарів і послуг. Перенасичений ринок, наявність підробок, неякісної продукції за високими цінами і т.п. змушує покупців серйозно підходити до прийняття рішень про покупку.

Підприємці використовують різні способи і інструменти впливу на споживачів:

 • якість;
 • відповідність державним стандартам;
 • доступність товару (ціна);
 • ступінь універсальності продукції;
 • новизна товару і його відповідність бажанням покупців;
 • відмінні властивості і характеристики товару від товарів конкурентів;
 • зовнішній вигляд і упаковка;
 • привабливість маркетингових комунікацій;
 • можливість післяпродажного обслуговування.

Якщо компанія функціонує на ринку давно і має базу постійних клієнтів, то для підтримки і збереження попиту на свою продукцію необхідно вживати заходів їх утримання. Залучення нових покупців обійдеться набагато дорожче.

Основні способи досягнення цієї мети:

 • завжди ставити себе на місце клієнта (зрозуміти їх бажання, запити та потреби);
 • віддавати можливість спілкування клієнтів безпосередньо з керівництвом (підвищує імідж, репутацію компанії в очах споживачів)
 • уникати зайвого бюрократизму, який відлякує багатьох клієнтів;
 • обов’язково підтримувати зв’язок з клієнтами після продажу товару (нагадувати про себе, вітати зі святами, розсилати нові пропозиції).

Ринок не може існувати без гармонійних відносин між підприємцями і споживачами.

Основні способи впливу на попит споживачів

Попит – це величина непостійна, тому його оцінка проводиться в динаміці. Виділяють ряд основних чинників, які впливають на споживчий попит:

 • рівень доходів;
 • вплив реклами на переваги споживачів;
 • вплив модних тенденцій на переваги споживачів;
 • рівень цін на взаємозамінні товари;
 • рівень цін на додаткові або супутні товари;
 • очікування зміни цін;
 • час споживання або використання товару;
 • доступність товару;
 • чисельність населення;
 • пора року.

Це неповний список факторів, які впливають на формування попиту. При постійній ціні і зміні вищевказаних чинників попит змінюється. Споживачі готові купувати більше або менше товарів за однаковою ціною. Або покупці готові заплатити більше за одне і теж кількість товарів. Щоб вплинути на зміну попиту, переважно в його зростання, ці чинники викликаються штучно.

Способи або інструменти впливу на попит споживачів:

 • різні види реклами;
 • стимулювання збуту;
 • PR-акції і заходи;
 • особисті продажі і прямий маркетинг.

За допомогою маркетингових технологій (традиційних і нестандартних) можна створити попит на певну продукцію, відновити падаючий попит або скоротити негативний попит.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Товар першої ціни