Собівартість

Собівартість (cost) – грошовий вираз витрат організації на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). Собівартість – це вартісна оцінка поточних витрат, фактична собівартість трудових і грошових ресурсів на виробництво і реалізацію продукції, грошова сума або її еквівалент, нарахована при виробництві або сплачена при придбанні об’єкта (або при обліку кредиторської заборгованості). Залежно від складу витрат розрізняють собівартість:

індивідуальну як суму витрат на виготовлення конкретного виду продукту;
технологічну як суму витрат на організацію технологічного процесу виготовлення продукції;
цехову, яка складається з технологічної собівартості, збільшеної на вартість напівфабрикатів виробів і послуг інших підрозділів, а також на витрати з обслуговування та управління цехом;
виробничу як суму витрат підприємства, включаючи цехові і загальногосподарські, на виробництво продукції;
повну, що складається з виробничої собівартістю і витрат, пов’язаних з реалізацією продукції, і інших позавиробничих витрат.
Витрати, що утворюють собівартість продукції, послуг, групують відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:

матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів);
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні потреби, амортизацію основних фондів;
інші витрати, в які зазвичай включаються витрати на маркетинг.
Останні в розгорнутому вигляді представляються в бюджеті маркетингу.

Повна собівартість (також називається середньої) – це співвідношення всіх витрат до обсягів виробництва товарів або послуг.

Гранична собівартість – це собівартість кожної наступної одиниці продукції (товару або послуги).

Планування собівартості. Основною метою планування собівартості є виявлення і використання наявних резервів зниження витрат виробництва і збільшення внутрішньогосподарських нагромаджень для того щоб збільшити рентабельність підприємства. Знижуючи витрати виробництва в результаті заощадження минулого і живої праці, промисловість домагається поряд з ростом нагромаджень збільшення обсягу випуску продукції. Плани по собівартості повинні виходити з прогресивних норм витрат праці, використання устаткування, витрат сировини, матеріалів, витрат на продаж і маркетинг.

Посилання на основну публікацію