Слоган

Слоган являє собою стисле і легке формулювання рекламної ідеї.

“Слоган” – найважливіша складова реклами. Читачів заголовків зазвичай в 4-5 разів більше, ніж читачів тексту. Рекламні девізи привертають увагу тим, що обіцяють вирішити проблему покупця товару.

Девіз, а потім перші рядки тексту готують до сприйняття звернення. Основна частина передає змістовну частину послання. Закінчення закріплює настрій і погляди, які автор рекламного послання прагне викликати у адресата. Тому в структурі тексту найважливіше значення має співвідношення між відомим і невідомим для того, хто сприймає текст. Починати треба з відомого.

Основні види слоганів:

для компанії в цілому – корпоративний слоган, який використовується в рекламі компанії і підрозділів;
товарний слоган;
слоган послуг – диференційний слоган, що не пов’язаний з торговою маркою, що належить продукту.
слоган рекламної компанії, акції.
Слоган рекламної кампанії також так чи інакше повинен бути пов’язаний з основним брендом (торговою маркою, підприємством) але при цьому звертати увагу на конкретну акцію. Подібні слогани застосовують міжнародні бренди, які пропонують на ринку один і той же товар, змінюючи їх в рамках конкретної акції стимулювання збуту.

Слоган в друкованій рекламі не володіє такою ж емоційним забарвленням, як, наприклад, в теле- і радіо рекламі, але може нести визначає сенс. Він при цьому може виступати заголовком рекламного повідомлення. Ілюструвати під слоган набагато простіше, ніж навпаки. Такий підхід дозволяє відновлювати втрати в емоційності.

Як створити слоган?

Визначте завдання, тобто те, що ви в першу чергу хотіли б розповісти і підкреслити споживачеві. У вас може бути маса переваг і величезна кількість цікавих ідей, але вибрати потрібно тільки одну;
Побудуйте основу слогана, визначте його фундамент;
Перевірте слоган на можливість двійників або наявності слоганів викликають певні асоціації;
Напишіть кілька варіантів;
Застосовуйте їх один за іншим в різних рекламних повідомленнях.
Критерії для слогана:

Слоган або стоїть в кінці і підводить підсумок, або спочатку визначає вашу позицію або пропозицію;
Слоган, як правило, супроводжується маркою рекламодавця;
Слоган повинен володіти об’єктивністю і правдивістю;
Слоган повинен нормально сприйматися;
Слоган повинен бути таким, що запам’ятовується.
Ситуація зі слоганами очевидна – вони або відсутні у компаній, або не функціонують за цілою низкою суб’єктивно-об’єктивних причин, та й про що говорити, якщо не всі слогани транснаціональних або нехай навіть великих російських компаній, над якими працювали реальні фахівці, вирішують поставлені перед ними завдання. Вважається, що головна перевага слогана – його запам’ятовуваність і асоціативний метод впливу, на практиці ж це проявляється вкрай рідко. Багато слогани через низку неточностей долають масу перешкод і бар’єрів для сприймає аудиторії.

Подання структури слогана, детальна його опрацювання і послідовне опис і розстановка всіх можливих асоціацій з клієнтом або його товаром – необхідна послідовність створення ефективного слогана.

Посилання на основну публікацію