1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Маркетинг
  3. Складові ринку

Складові ринку

Вивчення КР передбачає аналіз цін і збуту, визначення потенціалу і частки ринку, розробку прогнозу на короткостроковий і довгостроковий періоди.

Кон’юнктурне дослідження полягає в цілеспрямованому зборі та обробці інформації щодо стану ринку, його функціонування. Завдання і цілі в сфері виробництва і продажів диктують напрямок, масштаби, глибину проведених досліджень. Цілі можуть захоплювати ємність ринку, динаміку і рівень цін. До об’єктів дослідження відносяться:

  • господарства: в ході дослідження детально розглядаються макроекономічні процеси, тенденції, які відбуваються в господарстві окремо взятої держави або світового господарства в загальному;
  • товар: вивчається продукція і галузь виробництва, попит і його взаємозв’язок з пропозицією.

Для проведення аналізу господарської діяльності використовується 2 методи (з урахуванням мети проведення дослідження). Якщо поставлене завдання пов’язане із з’ясуванням тенденції розвитку кон’юнктури за певний період, тоді аналіз проводиться шляхом вивчення її динаміки за аналогічний термін. Якщо завдання спрямоване на визначення КР на поточну дату, аналіз проводиться з урахуванням фази циклу в цей період.

Особливість дослідження КР полягає в тому, що фахівці працюють з цифрами, що характеризують стан об’єкта. Їх аналіз дає відповідь на поставлене запитання. Щоб провести правильну оцінку, необхідно скласти вірні питання, використовувати потрібні показники. Аналогічний принцип дотримується при прогнозуванні ринку, коли змінюється його структура, обсяг споживання.

Фахівці зіставляють дані за попередній період з оцінками розвитку виробництва об’єкта. Таким способом виходить прогноз обсягу продажів, попиту і пропозиції, співвідношення між цими поняттями. Якщо майбутнє ринку визначається як частина загального маркетингового продукту, тоді використовується інформація з різних аналітичних досліджень.

Головна мета процедури – встановити, якою мірою промислова діяльність і торгівля впливають на стан ринку, його розвиток в майбутньому, щоб задовольнити попит населення на 100%. На основі результатів приймаються оперативні рішення з управління виробництвом і збутом товарів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Зовнішня упаковка