Синхромаркетинг

Синхромаркетинг – це вид ринкової діяльності, що дозволяє гнучко реагувати на швидко мінливу ринкову кон’юнктуру.

Термін синхромаркетинг походить від від грец. synchronos – одночасний і англ, marketing

Мета синхромаркетингу – забезпечення стійких показників бізнесу, забезпечення його розвитку в ситуації швидко мінливого ринку.

Завдання синхромаркетингу – пошук і реалізація методів маркетингу, які забезпечують згладжування коливається і (або) нерегулярного попиту, застосовуючи при цьому один або кілька інструментів з комплексу маркетингу: гнучкість ціни, різні методи просування, переорієнтацію на інші канали продажів і інші інструменти маркетингу. Синхромаркетинг дозволяє компанії провести такі заходи, які призведуть до згладжування нерегулярного попиту на його продукцію.

Синхромаркетинг застосовується в разі:

 • сезонного попиту;
 • при кліматичних факторах, критично впливають на попит;
 • при діяльності конкурентів, в стані ринку, що характеризується як “олігополія”;
 • попиту мінливого по часу доби ( “час-пік”, “прайм-тайм”);
 • неспівпадання періодів найбільшого пропозиції і найбільшого попиту – розсинхронізація можливостей виробництва і можливостей збуту;
 • або ж при інших циклічних або непередбачуваних коливань.

Чим погана розсинхронізацыя діяльності компанії з ринком? Коливний або нестабільний попит характеризується зміною структури і (або) кількісного показника попиту. Найчастіше, виробництво, в силу інерції, відстає від динамічно мінливого попиту. Спроба оперативної реакції на мінливу кон’юнктуру ринку викликає збої у виробничому процесі і бізнес-процесах або така оперативна реакція просто не можлива. Запізнення з реагуванням на попит знижує економічні показники бізнесу.

Синхромаркетинг передбачає:

 • спостереження за ринком і за причинами зміни кон’юнктури;
 • розробку моделей прогнозування ринкових тенденцій;
 • введення компенсаторних інструментів маркетингу: стимулювання; перемикання спонукальних мотивів; інформаційно-рекламну діяльність;
 • коригування комплексу маркетингу;
 • перебудову внутрішніх бізнес-процесів.

Синхромаркетинг дозволяє синхронізувати внутрішню діяльність компанії, її маркетингову діяльність з мінливою хаотично або циклічно коньюнктурою ринку. Синхромаркетинг дозволяє заздалегідь передбачати дії щодо попередження або компенсації змінного ринку.

Посилання на основну публікацію