Сегмент ринку

Сегмент ринку (market segment) – частина єдиного ринкового простору, окреслена кордонами, визначеними чітко виявленими в результаті дослідження: географічними, соціальними, галузевими відмінностями суб’єктів ринку. Сегменти ринку виходять в результаті сегментації ринку.

Сегментація ринку – це діяльність по виявленню меж ринкових сегментів

Мета виявлення сегментів ринку – виявлення цільового сегмента ринку і концентрація на цільовому сегменті.

Завдання визначення сегментів ринку – оптимізація маркетингових зусиль для різних сегментів ринку, створення ринкових пропозицій, що максимально задовольняють потреби даного сегменту.
Для проведення успішної сегментації ринку доцільно керуватися п’ятьма принципами сегментування: відмінності між сегментами, подібності споживачів, великий величини сегмента, вимірності характеристик споживачів, досяжності споживачів.

Сегменти ринку, отримані в результаті успішної сегментації, повинні бути:

певними, т. е. мати чіткий набір потреб і реагувати схожим чином на пропонований продукт;
досить істотними за розміром, щоб виправдати додаткові витрати на «припасування» стратегій маркетингу під вимоги даного сегмента;
повинні бути доступними для ефективної маркетингової діяльності;
кількісно вимірюваними;
використовуваними на протязі досить тривалого періоду.
Цільовий сегмент ринку – один або кілька сегментів, відібраних фірмою для маркетингової діяльності, для якого продукт конкретної компанії в даному місці, в даний час і в даних умовах підходить якнайкраще.

При цьому фірма повинна з урахуванням обраних цілей визначити свої сильні сторони в конкуренції, розмір ринку, відносини з каналами збуту, норму прибутку. Вибір цільового сегмента або декількох сегментів залежить від маркетингової стратегії підприємства. Виділяють три основні різновиди маркетингових стратегій:

стратегію масового маркетингу;
стратегію концентрованого маркетингу;
стратегію диференційованого маркетингу.
Необхідно мати на увазі, що ринкові сегменти змінюються в часі, створюючи нові можливості і ліквідуючи раніше існувавші. Нові знання і технології пропонують нові можливості. Пошук нових сегментів ринку повинен бути важливим напрямком діяльності маркетологів.

Посилання на основну публікацію