Rраудсорсінг

Краудсорсінг (crowdsourcing) – залучення для виконання роботи великого числа добровольців, передача деяких функцій і завдань невизначеному колу виконавців, що діють на добровільних засадах. Поняття краудсорсінг походить від англійських слів crowd – “натовп” і sourcing – “використання ресурсів”.

Натовп в Краудсорсінг – це будь-яка група, що складається з необізнаних один з одним людей, умовно-анонімних учасників групи.

Інструменти краудсортінга:
використання знань і експертного потенціалу групи;
рішення складних завдань силами великого числа людей.
поширення інформації про завдання, проблеми з метою її пошуку оптимального її вирішення
розбивка роботи на дрібні частини (модулі) і делегування роботи різних груп людей.

Краудсорсинговістратегії:
– Краудфінансування (crowdfunding),
– Краудстворення (crowdcreation),
– Краудголосування (crowdvoting)
– “Мудрість натовпу” (crowd wisdom або wisdom of the crowd)
– раудрекрутінг

Краудрекрутінг – це спосіб відбору найбільш перспективних носіїв професійних компетенцій, необхідних конкретної компанії на основі показників їх роботи в краудсорсінговом проекті.

Краудсорсінг в маркетингу – “інновація з розрахунком на користувача”, при якій компанія-виробник покладаються на користувачів не тільки в питанні формулювання потреб, а й у визначенні виробів і удосконалень, які б задовольнили ці потреби.

Одними з історичних прикладів Краудсорсінг є так звані комуністичні суботники, що практикувалися з 1919 року і до початку 90-х років 20 століття.

Посилання на основну публікацію