Растр

Растр (raster) – графічне зображення, представлене у вигляді точкової структури, зображення, відтворене за допомогою растрування.

Початковий растр – технічний пристрій у вигляді сітки, решітки, лист плівки, що перетинається темними лініями. Використовується для перекладу зображення в растрове. Поняття растр існує в багатьох сучасних мовах, походить від італійського rastro, від латинського rastrum – “граблі” і від німецького raster).

Растрування – процес перекладу звичайного повнокольорового або чорно-білого зображення з плавними тонами в зображення, представлене за допомогою точок різного розміру, чим темніше зображення, тим більше розмір точки.

Комп’ютерна растрова графіка – зображення, картинка на екрані комп’ютера, отримана за допомогою растрової розгортки монітора. У комп’ютерній графіці растрове зображення представляється двовимірним масивом точок, колір і яскравість кожної з яких задаються незалежно.

Растрове зображення – зображення або текст, що складаються з точок. Фотографування оригіналів через сітку растра дозволяє переводити тоновий зображення в мережу дрібних точок. Щільність точок визначає насиченість тону. Растрове зображення можна представити у вигляді листа паперу в клітку, кожна клітина якого зафарбована (має кольорову точку), або не зафарбована. Основою растрового представлення графіки є точка (піксель) певного кольору. Саме з набору пікселів, розташованих на сітці, складається растрове зображення.

Якість растрового зображення. Одна і та ж растрова картинка, відповідно до кількості точок на одиницю довжини (дозволом), може бути представлена з кращим або гіршим якістю. Крім цього, якість растрового зображення характеризується ще і кількістю квітів і відтінків, які може приймати кожна точка зображення.

Застосування растрового зображення. Растрове представлення зображення широко використовують в маркетингу при друку і відображенні інформаційних матеріалів, для відображення та друку з фотографічною якістю: з великою кількістю деталей або відтінків.

Недоліки растрового зображення. Основний недолік такого роду зображень – неможливість збереження якості картинки при масштабуванні. Збільшення такого зображення проводиться за рахунок додавання сусідніх пікселів, яке призводить до погіршення яскравості і різкості зображення, до помилок автоматичного визначення потрібного кольору нового пікселя. Зменшення растрового зображення проводиться за рахунок зменшення кількості точок, в результаті чого втрачаються дрібні деталі зображення і деформуються написи.

Растрова розгортка – в телебаченні, радіолокації, в системах відображення графічної інформації – спосіб розкладання зображення на елементи і його відтворення.

Посилання на основну публікацію