Проблеми PR

Основні проблеми зв’язків з громадськістю

В даний час можна відзначити широке використання PR, але для отримання бажаних результатів компанії долають певні труднощі.

Відзначають такі основні проблеми PR:

 • неправильна і неповна інформованість громадськості, що призводить до негативного ставлення не тільки до товару, але і самої організації;
 • не налагоджені рух інформації всередині компанії, всі підрозділи підприємства зобов’язані надавати повні і достовірні дані PR відділу, для чого повинен виділятися відповідальний співробітник в кожному відділі;
 • негативне ставлення персоналу компанії до PR, співробітники інших відділів не вважають недоцільним вкладати кошти в розвиток зв’язків з громадськістю в організації;
 • дороге утримання відділу PR;
 • складність економічного обґрунтування бюджету на розробку і реалізацію PR кампаній;
 • недосконалість законодавства для регулювання діяльності зі зв’язків з громадськістю, складно підвести PR проекти під існуючий закон про рекламу;
 • труднощі в оцінці ефективності PR діяльності;
 • неправильний вибір каналу передачі інформації може призвести до того, що цільова аудиторія не почують або не побачить повідомлення;
 • створення непривабливого повідомлення, яке громадськість проігнорує або висловить негативну думку.

Перераховані вище проблеми можна вирішити, необхідний грамотний підхід фахівців зі зв’язків з громадськістю. Від їх компетентності залежить ефективність не тільки PR діяльності, але і всієї компанії в цілому.

Проблеми політичного PR

Політичні зв’язки з громадськістю є складовою частиною соціальних комунікацій. Вони покликані забезпечити повну інформованість громадськості і легітимність рішень, подій і дій в сфері державної влади.

PR використовуються для підвищення відкритості системи державного управління та вивчення інтересів народу. Закритість і неефективне взаємодія з громадськістю викликає недовіру громадян до влади.

Складнощі в діяльності політичного PR виникають в пошуку компетентного фахівця.

У порівнянні з PR в бізнесі зв’язку з громадськістю в органах держвлади вимагає більшої відповідальності від своїх фахівців. Крім знань комерційної сторони PR, співробітник підрозділу є представником держави і зобов’язаний знати історію державного управління.

Для ефективного функціонування державного механізму необхідно забезпечення всіх громадських інститутів і органів влади статистичної, прогнозної та аналітичної інформацією. Недолік даних, їх недостовірність і несвоєчасність надання може призвести до прийняття неправильних рішень і виникнення негативного ставлення громадськості до влади.

Не у всіх органах державної влади створюється PR служба або виділяється фахівець зі зв’язків з громадськістю. Тому виділяють два варіанти здійснення PR-діяльності в політиці: замовити послуги в PR агентстві або створити прес-службу. Є можливість об’єднати два способи, але обидві структури повинні працювати спільно. Вибір того чи іншого варіанту головним чином залежить від фінансових можливостей організацій політичної сфери діяльності.

Труднощі PR діяльності в бізнесі

Зв’язки з громадськістю в комерційній сфері служать для того, щоб надати громадськості інформацію, як правило, не рекламного характеру. В PR повідомленні немає гасел і гучних доказів вигідності покупки, але в багатьох випадках PR більш результативні, ніж реклама. PR комунікації застосовуються для встановлення взаємовідносин зі споживачами, показуючи їм технології виробництва продукції і яка користь від того для суспільства.

Проблеми PR в бізнесі не менш істотні, ніж в політичній сфері. Виділяють наступні складності в комерційних зв’язках з громадськістю:

 • надання неправдивої інформації: один обман громадськості може коштувати дорого – втрата довіри назавжди;
 • розголошення внутрішньокорпоративних відомостей: для уникнення цього потрібна ретельна робота з персоналом, введення санкцій за поширення комерційної інформації;
 • надмірність і настирливість в PR повідомленнях, що притаманне рекламі, зв’язки з громадськістю ні до чого не примушують, а просять взяти участь у вирішенні соціальних і суспільних проблем;
 • неточність інформації може створити неправильний спосіб компанії в очах громадськості, що призведе до прийняття невдалих рішень.

PR сам є інструментом вирішення певних проблем в організації. При цьому труднощі виникають не тільки в період криз, а й за сприятливих умов функціонування підприємства.

Проблема ефективності PR

Центральною проблемою PR діяльності вважають саме проблему ефективності. Вона виникає на всіх етапах розробки і реалізації програм зі зв’язків з громадськістю.

На відміну від реклами, PR не передбачає отримання миттєвого результату, це робота на процес і ефект в результаті не безпосередній. Реалізація заходів PR призводять до укладання угод, але це не мета PR діяльності, це непрямий результат, найголовніше нематеріальний ефект – визнання компанії з боку громадськості. Встановлення довірчих і навіть партнерських відносин з аудиторією – це те, що буде приносити плоди на довгостроковій основі.

PR-фахівець створює передумови для отримання результату, але треба ще й довести, що без PR ефекту не було.

Оцінити ефективність PR діяльності досить важко, так як складно простежити залежність між конкретними результатами і підсумками роботи підприємства, піддаються кількісному аналізу (обсяг продажів, виручка і ін.), І зв’язків з громадськістю, які спрямовані на процес, а не на результат.

Результат PR-кампанії може бути частково виміряно кількісними показниками, інша ж частина зводиться до суб’єктивної оцінки виконавця або замовника про виконану роботу та результати. Сукупність кількісних і якісних параметрів і дозволяє вибудувати картину аналізу ефективності діяльності зі зв’язків з громадськістю.

У будь-якому випадку оцінка ефективності PR-це дискусійне питання і стандартного підходу до вирішення даної проблеми немає. Залежно від специфіки діяльності підприємства, змісту розроблених PR заходів, контингенту громадськості та ін. Факторів фахівці зі зв’язків з громадськістю обґрунтовують результативність планованих і проведених робіт.

Посилання на основну публікацію