Повнота асортименту

Повнота асортименту – це відповідність фактичної наявності видів товарів розробленим асортиментним переліком, існуючому попиту.

Висловлюють повноту асортименту через коефіцієнт повноти асортименту. Коефіцієнт повноти (Кп) – відношення дійсного показника до базового. Чим вище повнота асортименту, тим краще задовольняються потреби покупця.

Коефіцієнт повноти визначають за формулою:

Кп = Вф / Вн

де:
ВФ – фактична кількість видів товарів на момент обстеження (перевірки), од .;
Вн – кількість видів, передбачене асортиментним переліком, договором поставки, стандартами тощо., Од.

Повнота асортименту – це кількість видів, різновидів і найменувань товарів в групі однорідної продукції. Повнота асортименту характеризується коефіцієнтом повноти, який розраховується виходячи з відношення наявного асортименту до базового, який визначається договором поставки, стандартами, асортиментним переліком. Найбільше значення коефіцієнт повноти має на насиченому ринку. Чим вище повнота асортименту, тим краще задовольняються потреби покупця.

Посилання на основну публікацію