Попит (в економіці)

Попит (в економіці) – це залежність між ціною (P) і кількістю товару (Q), яку покупці можуть і бажають купити за строго визначеною ціною, в певний проміжок часу. Повним попитом на товар є сукупність попитів на цей товар за різними цінами. Слід розрізняти поняття величина попиту і попит.

Величина попиту (обсяг попиту) являє собою кількість товару, яке готовий придбати покупець за конкретну ціну, а повний попит на товар – це готовність споживача придбати товар при всіляких цінах, тобто, функціональна залежність величини попиту від ціни.

Зміна величини попиту залежить від цінового фактора – ціни, зміну попиту залежить від кількох факторів: статі, віку, очікування споживачів, доходу споживачів, цін на товари-замінники, що доповнюють товари, реклами та ін. Крива попиту – крива, що показує, яка кількість економічного блага готові придбати покупці за різними цінами в даний момент часу.

Функція попиту – функція, що визначає попит залежно від впливають на нього різних факторів. Попит на квартири можна проілюструвати наступною таблицею. При зниженні ціни пропозиції збільшується величина попиту, тобто покупці бажають купити більше квартир.

Попит – це потреба, підкріплена купівельною спроможністю. Неважко перерахувати запити конкретного суспільства в конкретний момент часу, при цьому суспільство могло б планувати обсяги виробництва на наступний рік, виходячи із сукупності запитів попереднього. Приблизно так і відбувалося з плануванням виробництва в СРСР. Однак запити – показник нестійкий. Людям набридають речі, які зараз в ходу, і вони шукають розмаїтості заради розмаїтості. У 90-х в моду увійшли пуховики, заради яких люди відмовилися від раніше використовуваної одягу, потім також відмовилися від пуховиків. Зміна вибору може виявитися і результатом зміни цін чи рівня доходів. Людина зазвичай вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує йому найбільше задоволення за дану ціну, з урахуванням своїх специфічних потреб і ресурсів.

Посилання на основну публікацію