Поняття рерайтинга і необхідність рерайтингу

Під Рерайтінг мається на увазі «перероблення», написання по-своєму, по-іншому чужого вихідного тексту – исходника. Перероблений чужий текст прийнято називати рерайтом. При здійсненні рерайтинга слід прагнути, щоб перероблений вами текст був більш цікаво, логічно і грамотно (з точки зору орфографії, маркетингу та психології реклами) написаним, але не було допущено спотворення сенсу, закладеного в початковому тексті.

Текст може бути унікальним, тобто відрізнятися від текстів схожої тематики, але при цьому не бути якісним.

Необхідність рерайтинга. Рерайтінг буває необхідний по ряду причин:

1. Внаслідок якихось об’єктивних обставин потрібно запозичити чужий текст (текст чужого інтернет-порталу або іншої компанії), але щоб при цьому не допускалося плагіату. Тобто, все думки, викладені в чужому тексті, повинні бути збережені без спотворень, але викладу матеріалу слід бути іншим, щоб не відбувалося порушення авторських прав. В даному випадку обов’язково забезпечення не менше ніж 75-відсоткової унікальності. Це означає, що ваш текст повинен відрізнятися від вихідного не менше ніж на 15 відсотків. Дуже важливим є досягнення високого рівня унікальності для тих текстів, які призначені для сайтів (порталів, веб-ресурсів), оскільки в цьому випадку досягнення унікальності – це не тільки питання юридичного характеру (з точки зору порушення чиїхось авторських прав). Це питання, що стосується пошукової оптимізації. При цьому бажано забезпечення дуже високого рівня унікальності (в ідеалі – 100-процентного). В даному випадку доцільніше використовувати складний рерайтинг.

2. Потрібно переробити якийсь текст, що не задовольняє вас з точки зору якості його викладу. Припустимо, потрібно зробити текст більш захоплюючим, імпозантним, орієнтованим на іншу аудиторію. Якщо ви переробляєте текст однієї і тієї ж компанії (одного і того ж порталу), вам немає резону піклуватися про його унікальності. Набагато важливіше – забезпечення його якості з позицій конкретних змінних, таких як націленість на певну аудиторію, його привабливість для даної аудиторії, грамотність викладу і т.д.

Посилання на основну публікацію