Польове дослідження

Польове дослідження (field research) – маркетингове дослідження, специфіка якого в безпосередньому і всебічному вивченні маркетингового об’єкта дослідження в реальних ринкових умовах.

Польове дослідження полягає в зборі первинної інформації, оперативних даних про умови продажів конкретного товару на певному ринку, а також про реакцію покупців на пропоновані вироби та про їхнє ставлення до фірмам-виробникам. Первинну інформацію збирають шляхом спостережень, обстежень, експериментів, що проводяться спеціально для вирішення конкретної маркетингової проблеми.

Польове дослідження має на увазі безпосередню роботу з суб’єктами ринку: споживачами, дилерами і навіть конкурентами. Термін «поле» носить умовний метафоричний характер і позначає ринок в цілому або конкретний дослідників об’єкт.
Мета польового дослідження – підготовка прийняття ефективних стратегічних рішень в області маркетингу.
Завдання польового дослідження – виявлення бажань покупців, а також збір інформації про стан і перспективи ринку, про конкурентів (асортимент, ціни, маркетингова політика).

Методи польового дослідження. Методами отримання первинної інформації при польовому дослідженні є:
спостереження;
експеримент (тестування);
опитування.
Метод спостереження при польовому дослідженні. Описове дослідження, при якому дії респондента відслідковуються без прямого контакту з ним. Зняття інформації йде в природних умовах. Наприклад, з його допомогою можна оцінювати статево-віковий склад відвідувачів магазинів, частоту і асортимент товарів, що купуються.
Метод експерименту при польовому дослідженні. Це метод застосовується для кількісної оцінки причинно-наслідкових зв’язків. Дослідник змінює один або кілька змінних параметрів і одночасно спостерігає за тим, як ця зміна впливає на інший залежний параметр. Дозволяє виявити реальну реакцію потенційних споживачів або інших груп людей на певні фактори або їх зміни.

Види експериментів при польовому дослідженні:

штучне моделювання ситуації, наприклад, хол-тест – проводяться в спеціальному приміщенні, дозволяє моделювання ситуації покупки, коли необхідно дізнатися думку споживачів про продукт / послугу;
експеримент в реальних ринкових умовах, наприклад, хоум-тест – тестування продукту в природних домашніх умовах експлуатації.
Метод опитування при польовому дослідженні – найбільш універсальний, ефективний і поширений метод дослідження. При проведенні опитування інтерв’юер звертається до респондентам для того, щоб дізнатися факти, думки і настрої шляхом безпосереднього або телефонного спілкування, або за допомогою анкет.

Види опитувань при польовому дослідженні:

анкетне опитування – це не просто перелік питань, а вельми тонкий і гнучкий інструмент, що вимагає ретельного опрацювання;
інтерв’ю проводять на етапі пошукових досліджень, перш ніж переходити до збору статистичних даних про ринок, необхідно окреслити коло найбільш значущих питань;
телефонне опитування – найбільш просте швидке і дешеве засіб якнайшвидшого збору інформації;
поштове опитування проводиться в разі, коли опитувані не згодні на особисту зустріч, або не хочуть, щоб на їх відповідях мимоволі позначався вплив інтерв’юера;
квартирні опитування проводяться за допомогою опитування респондентів за місцем проживання;
онлайн опитування проводиться за допомогою інтернет-з’єднання з респондентами.
Польове дослідження – не завжди найкращий спосіб перевірки причинно-наслідкових гіпотез, але він служить невичерпним джерелом інформації, яка потім може стати основою для висування гіпотез і більш суворої експериментальної перевірки.

Переваги польового дослідження:

польові дослідження дають більше інформації, ніж інші дослідницькі методи;
польове дослідження забезпечує досліднику більшу гнучкість в порівнянні з іншими методами досліджень;
польове дослідження, скоріше, ніж інші методи, виявляє несподівані результати.

Посилання на основну публікацію