Покажчики та ізоляція в рекламному тексті

Око людини прагне переміщатися по рекламному тексту в певному напрямку. Приклади стимулів, що вказують напрямок, – стрілки і різноманітні вказують символи. Свого роду покажчиками є підзаголовки тексту, виділення найбільш значущих місць, а також ключових слів.

Ізоляція в рекламному тексті сприяє залученню уваги. Метод ізоляції полягає в поданні нечисленних подразників в відносно вільному оточенні. Застосування принципу ізоляції в рекламі означає, що замість суцільного заповнення рекламного тексту інформацією і зображеннями, значна його частина залишається «невикористаної». Прийом ізоляції часто використовується в рекламних текстах, розміщених на web-сайтах.

Посилання на основну публікацію