Поінформованість

Поінформованість (awareness) – розуміння, знання про предмет, наявність відомостей про що-небудь. Поінформованість – вид когнітивної реакції людини, здатність людини ідентифікувати: згадати і (або) дізнатися предмет на стільки, щоб висловити своє ставлення до предмету, усвідомити почуття і емоції, викликані предметом обізнаності.

Обізнаність у маркетингу – процентне співвідношення, ставлення числа потенційних покупців або споживачів, які дізнаються або називають марку (товар) у момент опитування, до загальної кількості що беруть участь в опитуванні.

Поінформованість про продукт (поінформованість про послугу, обізнаність про товарну пропозицію) – здатність людини його ідентифікувати об’єкт досить докладно, щоб пропонувати, рекомендувати, вибирати і використовувати його.

Поінформованість про торгову марку – здатність встановлення зв’язку між класом продуктів і назвою торгової марки, під якими ці продукти випускаються (продаються).

Рекламна обізнаність – процентне співвідношення цільових споживачів або покупців, які демонструють обізнаність (з підказкою або без) про рекламу торгової марки (продукту). Рекламну обізнаність можна визначати, як за результатами конкретної рекламної комунікації або за результатами задіяння з рекламними цілями певного комунікаційного каналу, так і за результатами тривалої рекламою кампанії з використанням різних видів комунікацій і комунікаційних каналів.
У маркетингу виділяють три типи обізнаності:

спрямовується обізнаність;
спонтанна обізнаність;
розширена (повна) поінформованість;
вузька поінформованість з домінуванням однієї марки.
Спрямовується обізнаність (впізнавання об’єкта за підказкою) – тип обізнаності, що передбачає найнижчий рівень обізнаності – просту обізнаність про існування торговельної марки. Впізнавання торгової марки має значення в момент покупки і здатне стати приводом до покупки товару, а також основою для формування стійких взаємовідносин з маркою. Виявляється даний тип обізнаності, коли респондент дізнається марку при її згадці або дізнається дані продукти серед демонструються йому. Даний спосіб виявлення обізнаності іменується спрямовується обізнаністю.

Спонтанна обізнаність (згадування об’єкта) – обізнаність, що припускає без підказки згадування торгової марки. Спонтанна обізнаність передбачає сформовану потребу в продукті і здатна привести до вибору певної торгової марки в конкурентному ряду. Домогтися згадування набагато важче, ніж впізнавання за підказкою.

Розширена обізнаність (повна поінформованість) – здатність спонтанно назвати кілька марок товарної категорії, особливості, що характеризують названі марки, а так само здатність визначити для себе пріоритетність однієї з них – марки, яку споживач виділяє серед інших і називає першою. У свідомості індивіда дана марка набагато випереджає всі інші. Розширена обізнаність може стати запорукою усвідомленого вибору певної торгової марки в конкурентному ряду.

Вузька обізнаність (цільова обізнаність), з домінуванням згадувані однієї торгової марки – здатність спонтанно назвати тільки один бренд в товарній категорії. Цей вид обізнаності може виникати як в силу не обізнаності, незацікавленості людини товарами цієї категорії, так і в силу високої лояльності до одного бренду.

Посилання на основну публікацію