1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Маркетинг

Маркетинг

Історія американської реклами

0 коментарів
Американська реклама в XVIII столітті

Американська реклама зобов'язана досвіду англійських представників газет. Завдяки їм в північноамериканських колоніях з'явилися афіші, постери, а пізніше і щотижневі новинні видання. Періодична ж преса починає...

Маркетинг в комерційній діяльності

0 коментарів
Поняття і особливості комерційної діяльності

Комерційна діяльність - це складна і багатоаспектна економічна категорія. Своєю появою вона зобов'язана появі ринку і становленню товарно-грошових відносин. Саме слово «комерція» має латинське коріння...

Рекламоносій — поняття і види

0 коментарів
Поняття і цілі рекламоносія

Рекламоносій - це рекламний інструмент, за допомогою якого відбувається комунікація рекламодавця з кінцевими споживачами. Простими словами, рекламоносій - це будь-який предмет матеріального світу, на поверхню якого...

Самопрезентація лідера

0 коментарів
Поняття і види самопрезентації лідера

Фахівці, зайняті в будь-якій сфері або знаходяться в пошуку роботи, часто стикаються з необхідністю себе представляти серед майбутніх колег, партнерів, клієнтів. Лідери політичних і громадських...

Вартісні показнику обсягу продукції

0 коментарів

Якщо номенклатура продукції, що випускається підприємством широка, то зручніше висловлювати її обсяг в грошових одиницях. Для цього використовуються такі вартісні показники обсягу виробництва продукції:

товарна продукція; валова продукція; реалізована продукція;...

Продукція: види і вартісні показники

0 коментарів

Продукція (output, production) - це результат виробничої або іншої господарської діяльності.

Продукція являє собою сукупність окремих продуктів (речові вироби), послуг (нематеріальна форма і нематеріальний результат) і робіт (нематеріальна форма, але...

Знос і амортизація основних засобів

0 коментарів

В процесі експлуатації основні засоби неминуче зношуються, і як наслідок, втрачають свою вартість.

Знос - це процес втрати об'єктом основних засобів своїх фізичних, моральних та інших характеристик.

Виділяють 4 види...

Коефіцієнт оборотності і оборотність оборотних коштів

0 коментарів

Ефективність використання оборотних коштів і їх стан можуть бути проаналізовані за допомогою таких показників як коефіцієнт оборотності (коефіцієнт оборотних коштів) і оборотність.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб.) - величина, що...

Оптимальна величина оборотних коштів

0 коментарів

Один з найважливіших питань - це визначення оптимальної величини оборотних коштів, наприклад обсягу складських запасів. Щоб знайти оптимальну забезпеченість оборотними засобами підприємства використовуються спеціальні методи (ABC-аналіз, модель Уїлсона і ін.)....

Методи звітності оборотних коштів в виробництво

0 коментарів

Списати оборотні кошти підприємства у виробництво можна різними способами, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Основні методи:

Метод FIFO (від англ. «First In First Out» - «першим прийшов,...