Операційний маркетинг

Операційний маркетинг – набір маркетингових заходів з скраткосрочним горизонтом планування, пов’язаний з товаром, дистрибуцією (місцем), ціною та комунікаціями (просуванням) – чотирма Р маркетингу-мікс, спрямований на вже існуючі ринки або сегменти.

Мета операційного маркетингу – генерація доходів від маркетингової діяльності компанії, т. Е. Використання найбільш ефективних методів продажів, торгового маркетингу і мініммізація витрат. Іншими цілями операційного маркетингу може бути, наприклад, досягнення компанією рівня продажів, прибутку та інших цілей, встановлених операційних планом, забезпечення прибутковості різних товарів, територій, ринків і каналів збуту.

Інструменти операційного маркетингу – набір тактичних засобів, що відносяться до товару, його ціною, доведення товару до споживача і його просуванню.

План операційного маркетингу – формулювання мети, опісакніе поточної позиції, тактики і бюджетів для кожної з наявної у компанії торгових марок в кожному із сегментів (галузевому, географічному).

Операційний маркетинг – найбільш зрозумілий, помітний аспект маркетингу, в першу чергу через очевидності і важливості вирішуваних завдань в області реклами, PR та торгового маркетингу. Завдання операційного маркетингу полягає в отриманні виручки від реалізації, або цільового товарообігу. Це означає, що фірма повинна «продавати» і знаходити замовлення на покупку з використанням найбільш ефективних методів збуту і одночасно мінімізувати витрати.

Операційний маркетинг-менеджмент – вирішальний фактор у ефективної діяльності фірм, особливо на високо конкурентних ринках.Товар, що володіє високими маркектінговимі характеристиками, що має прийнятну ціну, доступний для покупців повинен бути пристосований до звичок цільових споживачів, відповідати їх очікуванням і мати комунікаційну підтримку, сприяє його просуванню. Операційний маркетинг необхідний для отримання комерційної вигоди від підсумкових високих маркетингових харакетірістік товару.

Посилання на основну публікацію