Оборотність запасів

Оборотність запасів (inventory turnover) – показник обновляемости запасів сировини, матеріалів і готової продукції протягом розрахункового періоду.

Стосовно до готової продукції на складі, оборотність товарних запасів показує швидкість, з якою товарні запаси виробляються і відпускаються зі складу. Оборотність товарних запасів – показник, що характеризує ефективність взаємодії служби закупівель і служби продажів.

Низька оборотність запасів є поганим показником фінансово-господарської діяльності компанії, яка вказує на надмірність запасів і (або) погані продажі. Навпаки, висока оборотність складських запасів характеризує рухливість коштів компанії: чим швидше оновлюються запаси, тим швидше обертаються кошти, вкладені в запаси, повертаються в формі виручки від реалізації готової продукції, чим вище оборотність – тим краще для компанії. Малі ж запаси змушують компанію балансувати на межі дефіциту, що неминуче призводить до втрати покупців і невиправдано високих витрат на оперативне поповнення запасів: компанія змушена завозити товари досить.

Таким чином оптимальність запасів є обов’язковим для господарської діяльності компанії, а оборотність запасів – показник, який необхідно постійно моніторити.

Для контролю оборотності запасів необхідно оперувати трьома показниками:

середній товарний запас за період, тобто скільки у нас товарів лежить на складі, наприклад, за місяць;
період (місяць, рік, тиждень – для швидкопсувних товарів);
товарооборот за цей період (в цінах складського обліку).
Середній товарний запас за період – середнє значення запасів за період (середньорічне, среднемесячноге), визначається як сума на початок і на кінець періоду, поділена навпіл, хоча можливо і більш детальний розгляд їх змін протягом періоду, наприклад, щодо місяця:

ТЗср = (Тз1 / 2 + ТЗ2 + Тз3 + ТзN / 2) / N-1

де:
ТЗср – середні запаси за період
Тp1 – ТpN – запаси на певну дату (наприклад: 1 число, 10 число місяця і т.д.);
N – кількість точок знімання складських запасів (кількість дат в періоді).

Звертаю увагу, що в цьому випадку, при розрахунку середнього товарного запасу використовується формула середнього хронологічного, а не середнього аріфрметімческого.

Коли говорять про оборотності запасів, можуть мати на увазі наступні показника оборотності запасів:

коефіцієнт оборотності запасів;
оборотність запасів в днях;
оборотність запасів в разах;
Коефіцієнт оборотності запасів (inventory turnover ratio) – фінансовий показник “західної” облікової системи, що розраховується як відношення собівартості проданих товарів до середньої величини запасів за період. Оборотність запасів розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції або витрати запасів за період до середнього за період об’єму запасів на складі;

IT = собівартості проданих товарів / Середні запаси;
Оборотність запасів в днях показує, скільки днів потрібно для продажу середнього складського запасу. Вона обчислюється за формулою:

Про дн = Середній товарний запас * к-ть днів / Товарообіг за цей період
Оборотність в разах каже, скільки разів за період товар «обернувся», продався і запас знову поповнився на складі. Обчислюється за формулами:

Про раз = Собівартості проданих товарів / Середній товарний запас за період

Звертаю увагу: в різних джерелах можна зустріти замість собівартості товарів, такі показники, як: виручка, товарообіг за період та ін. Варто розуміти, що коли мова ведеться про оборотності готової продукції на складі, то при розрахунку необхідно приймати те, що товар необхідно враховувати в складських цінах (цінах складського обліку), а не в продажних цінах (по середньо-зваженої продажів, або по прайсовими цінами ).

Посилання на основну публікацію