Оборотність дебіторської заборгованості

Оборотність дебіторської заборгованості, прийнятий в світі і стандартний для світового фінансоваого обліку показник стану взаємин з клієнтами щодо поставок товарів з наступною оплатою. Взагалі дебіторська заборгованість – сума боргів, належних підприємству-постачальнику товарів та послуг, з боку інших підприємств, фірм одержувачами товарів і послуг, що є їх боржниками, дебіторами.

Receivables turnover ratio (RTR) – відношення обсягу виручки за підсумками реалізації до середньої суми рахунків до отримання за мінусом резервів на сумнівні позиції.
Відповідно до формули, показник оборотності дебіторської заборгованості дорівнює:

RTR = (продажу в кредит або виручка) / (середня дебіторська заборгованість за період).

Показник визначає, скільки разів рахунки для отримання перетворювалися в грошові кошти або скільки одиниць виручки отримано з 1 руб. дебіторської заборгованості. Чим вище його значення, тим менший період часу проходить між відвантаженням продукції споживачам і моментом їх оплати. Високі значення цього показника позитивно відбиваються на його ліквідності і платоспроможності. Середня дебіторська заборгованість за період – значення дебіторської заборгованості (зазвичай визначається як сума на початок і на кінець періоду, поділена навпіл, хоча можливо і більш детальне вивчення її змін протягом періоду)

У міжнародному фінансовому обліку ухвалено й інший показник, що має відношення до оборотності дебіторки – це оборотності дебіторської заборгованості, розрахована в днях DSO (day’s sales outstanding).

DSO = (Середня дебіторська заборгованість * 365) / (Продажі в кредит або Виручка).

Цей показник важливий при плануванні наступних платежів і (або) поставок, коли подальша поставка зав’язана договором на погашення попередньої заборгованості. Показник характеризує середній період часу, протягом якого грошові кошти від покупців надходять на розрахункові рахунки підприємства при поточній обліковій, збутової, маркетингової політиках. Звідси його інше також популярна назва цього ж поняття – ACP (average collection period). Чим менше значення даного показника, тим в більш вигідних умовах знаходиться постачальник товару.

Посилання на основну публікацію