Ніша ринкова

Ніша – вузький ринок, де компанія займає впевнену і  захищену позицію.

Ніша ринку (від латинського “nidus” – гніздо) – являє собою обмежені за масштабами вид бізнесу або сферу господарської діяльності з різко окресленим колом споживачів.

Ніша ринку характеризується наявністю наступних ознак:

високоіндівідуалізірованние потреби і запити споживачів, для задоволення яких необхідний певний набір взаємодоповнюючих продуктів (виробів і послуг);
невелика і стабільна потенційна місткість ринку;
значне ослаблення конкуренції.
Ніша ринку утворюється як би “на стику” двох або більше сегментів різних ринків. Попит тут дуже рухливий, зміни в потребах і запитах споживачів здійснюються так швидко, що потрібно дуже висока гнучкість виробництва, щоб їх вчасно і швидко задовольняти. Масштаби й умови господарювання в ніші ринку роблять його малопривабливим не тільки для великих підприємств і фірм, а й для дрібних компаній-аутсайдерів (поки ще не займаються цим бізнесом). Якщо якась фірма зайняла нішу ринку, для іншої в цьому бізнесі вже “не залишається місця”, конкурувати стає безглуздим, оскільки фінансові результати не покривають витрат. Тому прес конкуренції в ніші ринку значно ослаблений.

Види ніш ринку
Ніші ринку можуть бути результатом:

цільового маркетингу – орієнтація на стійку в часі, але дуже невелику по ємності частина ринку, яку великі компанії не можуть або не хочуть освоювати повною мірою (тобто задовольняти всі запити споживачів на цьому ринку) і де прес конкуренції тривалий час ослаблений;
виникнення особливої ситуації на ринку – певного збігу умов і обставин господарської діяльності (наприклад, в результаті дій державних органів влади), що викликають появу унікальних потреб і запитів споживачів, які не можуть бути задоволені за допомогою вже пропонованих на ринку виробів і послуг;
вертикального маркетингу, орієнтованого на пошук так званої вертикальної ніші ринку. Це пошук способів реалізації одного продукту разом з функціонально (за споживчими властивостями) близькими продуктами для різних груп споживачів (на декількох сегментах ринку одночасно);
горизонтального маркетингу, орієнтованого на пошук так званої горизонтальної ніші ринку. Даний підхід передбачає постійне розширення асортименту виробів і послуг підприємства, орієнтованих на один цільовий сегмент ринку;
“Кущового” ( “пучкового”) маркетингу – визначення ніші ринку шляхом формування кола постійних споживачів (так звана фокусна група), що залучаються повним набором пропонованих виробів і послуг, різного функціонального (галузевого) призначення, які ці споживачі можуть отримати в одному місці (у одного дилера, виробника або постачальника).
Як визначити нішу ринку
Щоб правильно вибрати нішу ринку для вашого підприємства, слід перш за все спробувати знайти практичне застосування вашим власним здібностям, знанням, кваліфікації на ринку. Багато успішно працюють в нішах ринку компанії своїми досягненнями зобов’язані не тому, що їх керівництво прагнуло створити новий продукт, а тому, що воно впроваджувало і просував на ринку ті ж вироби або послуги, що і інші фірми, але зовсім іншим чином. Сьогодні глибока спеціалізація потрібно не тільки в технології виробництва, але і в методах роботи зі споживачами. Тому одним із способів визначення ніші ринку є нововведення в області реалізації своїх виробів і послуг. Досвід високорозвинених країн підтверджує це.

Процес визначення ніші ринку часто нагадує пошук вільного простору, ринкового вакууму, який треба якнайшвидше заповнити. По суті, ніші ринку – це поєднання назрілих і цілком усвідомлених потреб з не цілком усвідомленими, нетрадиційними формами, способами і методами їх задоволення. Завданням маркетингу саме і є визначення місця і способу вирішення наявних у споживачів проблем. Сьогодні в будь-якій економіці ніші виникають навіть у традиційних галузях, на давним-давно поділених ринках.

Орієнтовна логіка дій з пошуку ніші ринку
1. Визначте, який підхід до пошуку ніші ринку найбільш відповідає порівняльним конкурентним перевагам вашого підприємства або фірми:

цілеспрямований маркетинг;
пошук вертикальної ніші ринку;
пошук горизонтальної ніші ринку;
“Кущовий” ( “пучковий”) маркетинг;
інший (яке не вказане вище)?
2. Які унікальні знання, навички, кваліфікації тощо маєте ви або ваше підприємство? Яким чином їх можна застосувати в рамках обраного підходу до пошуку ніші ринку?

3. Які зміни умов бізнесу відбулися в регіоні збуту ваших виробів або послуг, в передбачуваному регіоні збуту для вашого нового бізнесу:

в загальносуспільному законодавстві;
в діях місцевих органів влади;
в діях фірм, що домінують на ринку;
інші зміни (які не вказані вище)?
Послабили ці зміни конкуренцію в якомусь вигляді бізнесу?

4. Яким чином ці зміни позначилися на потенційних споживачах?

5. Визначте потенційну ємність в обраній ніші ринку. Зіставте її з точкою беззбитковості вашого бізнесу.

Посилання на основну публікацію