Мозковий штурм

Мозковий штурм (мозковий шторм, мозкова атака, brainstorm, брейнсторм) – метод експертних оцінок, спрямований на отримання великої кількості ідей, у тому числі і від осіб, які, володіючи досить високим ступенем ерудиції, звичайно утримуються від висловлень.

Суть методу мозкового штурму полягає в тому, що відбирається група кваліфікованих експертів, але оцінки і висновки робляться в ході засідання. Всі експерти діляться на дві групи: перша генерує ідеї (виставляє оцінки), а друга – їх аналізує.

При використанні методу “мозкового штурму” передбачаються: відсутність будь-якого виду критики, що перешкоджає формулюванню ідей; вільна інтерпретація ідей в рамках досліджуваного питання; прагнення до отримання максимальної кількості ідей, враховуючи принцип підвищення імовірності корисних пропозицій зі збільшенням загальної їх кількості, і, нарешті, заохочення різних комбінацій ідей і шляхів їх вдосконалення.

У процесі мозкового штурму передбачається висування ідей, що протікає в певному сенсі лавиноподібно: висловлювана одним із членів групи ідея породжує творчу реакцію у інших. Найбільш продуктивними визнані групи в 10-15 чоловік.

Дослідження ефективності мозкового штурму показали, що групове мислення виробляє на 70% більше нових цінних ідей, ніж сума індивідуальних мислень. Результати обговорення вважаються плодом колективної праці всієї групи.

За допомогою медода мозкового штурму можна успішно вирішувати багато маркетингові завдання, наприклад: визначення можливо повного набору варіантів маркетингових дій, один з яких оптимальний; визначення найбільш широкого кола застосовуваних методів просування продукту, якщо рішення проблеми збільшення збуту вимагає паралельного або послідовного використання ряду різноманітних методів; виявлення кола факторів, які необхідно брати до уваги, визначаючи остаточний варіант рішення задачі виходу на ринок з новим продуктом.

Метод мозкового штурму може використовуватися в рамках методу фокус-групи.

Посилання на основну публікацію