Моделі PR діяльності

В теорії і практики зв’язків з громадськістю склалися чотири моделі PR діяльності, які розрізняються між собою наявністю або відсутністю зворотного зв’язку між компанією і громадськістю, а також співвідношенням їх статусів.

Маніпулятивна модель

Її повна назва – модель прес-агентства, паблісіті, маніпуляції, пропаганди, реклами. Вона отримала свій бурхливий розвиток в кінці 19 століття, коли свою популярність отримала преса, а саме газетна продукція, яка мала великий вплив на формування громадської думки.

Зміст маніпулятивної моделі полягає в наступних моментах:

  • застосування будь-яких засобів для залучення інтересу громадськості і надання на неї тиску;
  • «Споживач-жертва» означає, що споживач – це пасивний одержувач інформації;
  • ігнорування етичних норм, а також правдивості та об’єктивності інформації;
  • ЗМІ – це головний канал передачі інформації.

Ця модель застосовується як основна форма реалізації стратегії і вирішення конкретних завдань. Наприклад, вона має місце при необхідності формування громадської думки щодо таких явищ, як вбивства, викрадення людей з метою викупу, яким приписуються «благородні» мотиви (рішення соціальних або етнічних конфліктів). Фахівці зі зв’язків з громадськістю, що працюють по даній моделі, не журися за про репутацію компанії, і прагнуть отримати разову прибуток від своєї діяльності.

В українській практиці PR маніпулятивна модель розглядається як сутнісна характеристика PR. Зокрема широко застосовується «чорний піар», за допомогою якого навмисно погіршують імідж компанії або особистості. А основні сфери діяльності: спорт, шоу-бізнес, просування продажів.

Модель інформування громадськості

Автор даної моделі, як і інших, Д. Грюнігена назвав її як громадська обізнаність, інформування або журналістика. Вона з’явилася на початку 20 ст. і стала свідченням неефективності маніпуляційної боротьби підприємства за виживання в умовах жорсткої конкуренції на ринку. У моделі інформування громадськості відзначено, що необхідно надавати уряду, громадськості та громадським структурам точну, правильну і позитивну інформацію для отримання їх підтримки.

Основні характеристики моделі інформування громадськості:

  • поширення інформації – це основна мета діяльності зі зв’язків з громадськістю, що вимагає регулярної роботи із засобами масової інформації;
  • інформація повинна бути істинною, правильної, точної та обов’язково позитивною (негативні відомості і факти не оголошуються);
  • відсутність зворотного зв’язку і необхідності вивчення громадськості, що говорить про одностороннє характері даної моделі.

Ця модель розкриває всі позитивні якості роботи підприємства і створює її сприятливий образ в очах громадськості. Результатом PR діяльності є велика кількість позитивних відгуків у засобах масової інформації. Це говорить про те, що інтереси організації домінують над інтересами громадськості.

Застосування моделі інформування громадськості призводить до отримання короткочасного ефекту, але вона все одно є популярною в урядовій, політичному і громадському середовищі.

Модель двосторонньої ассимметричної комунікації

Третя модель отримала назву – «двостороння (діалогова) асиметрична комунікація». Вона виникла в 20-і рр. XX століття. На відміну від попередніх моделей новинкою є поява зворотного зв’язку, але це ще не говорить про рівноправність сторін комунікаційного процесу. Одна з них все одно домінує над іншою, що говорить про асиметрію при наявності двостороннього зв’язку.

Використання різної методології дослідження дозволяє виявити, яка саме інформація викликає позитивну реакцію у громадськості. Це здійснюється у формі спілкування, діалогу компанії і громадськості. Мінус в тому, що вигоду отримує тільки підприємство. Але деякі практики в області PR відзначали, що і громадськість виграє від такого діалогу. Тому можна сказати, що роль PR в охарактеризована як “прагматична”: на першому місці стоїть вигода, при цьому бажана позиція однаковою вигоди, як для підприємства, так і для громадськості.

Зворотній зв’язок використовується в основному в маніпуляційних цілях. Це дозволяє компанії вивчити ставлення громадськості та знайти шляхи зміцнення впливу на неї.

В даний час дана модель широко використовується при розробці PR-кампаній. Головним є постійно переконувати своїх лояльних клієнтів, що їх продукція заслуговує довіри. Основним засобом просування є реклама, але дослідники відзначають перехід від реклами до пропаганди,

Посилання на основну публікацію