Методи сумлінної конкуренції

Сутність і основи сумлінної конкуренції

Сумлінна конкуренція-це конкурентна боротьба за ринки і споживачів, здійснювана законними і чесними методами, які не порушують загальноприйняті норми бізнесу.

Сама по собі конкуренція заснована на принципі змагальності і виступає основою нормального існування і розвитку підприємницької діяльності. В її основі лежить боротьби між ринковими суперниками, яка може здійснюватися в рамках закону і норм ділової етики (добросовісна конкуренція) або в обхід їх (недобросовісна конкуренція) – малюнок 1.

Типологія ринкової конкуренції за способами ведення конкурентної боротьби. Автор24 — інтернет-біржа студентських робіт

Сумлінна конкуренція може побут визначена як конкуренція, здійснювана на основі формування, розвитку та використання конкурентних переваг компанії, що лежать в рамках правових та етичних норм. Важливу роль при цьому відіграє дотримання не тільки норм закону, а й загальноприйнятих норм моралі.

Сумлінна конкуренція має певні властивості, що характеризують саму її сутність. Зокрема, мова йде про те, що сумлінна конкуренція в основі своєї спирається на якість кінцевої продукції – товарів і послуг, пропонованих ринку. Крім того, вона тісно пов’язана з проектуванням і продажем нових видів товарів, а також застосуванням та розробкою інноваційних технологій і наукових праць.

Сумлінна конкуренція передбачає ведення чесної боротьби на основі використання можливостей реклами та маркетингу. При цьому вона допускає можливість маніпулювання цінами з метою завоювання споживачів.

За великим рахунком, добросовісну конкуренцію по праву можна вважати одним з ключових двигунів економіки, здатним ефективно працювати як на локальному ринку, так і в глобальному плані. Значною мірою саме завдяки їй забезпечується постійне підвищення якості товарів, послуг та обслуговування, а також відбувається зростання національної економіки.

Крім цього сумлінна конкуренція сприяє розвитку новітніх форм бізнесу і виробництва принципово нових продуктів зі спрощеними функціями

Принципи та методи сумлінного ведення конкурентної боротьби товаровиробників
Для того щоб більш глибше розглянути суть добросовісної конкуренції і зрозуміти, чим же вона відрізняється від недобросовісної боротьби товаровиробників за ринки збуту і споживачів, слід детальніше розглянути її базові принципи, плавно випливають із властивостей, розглянутих нами вище.

Отже, основними методами, використовуваними компаніями з метою залучення до себе споживчої уваги в рамках сумлінної ринкової боротьби виступають:

  • використання принципово нових виробничих елементів, що забезпечують найвищу якість виробленого продукту або надаваної послуги;
  • надання покупцям гарантій якості на товар;
  • пропозиція покупцям різного роду додаткових послуг;
  • проведення різних маніпуляцій у відпускними цінами на товари та послуги з метою їх популяризації в регіонах збуту (в першу чергу мова йде про знижки);
  • розробка і активне використання різного роду маркетингових стратегій, орієнтовані на залучення споживчої уваги та ін.

Таким чином, все безліч методів сумлінної конкуренції, в кінцевому рахунку, зводиться до використання досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості товарів (послуг) і розробці ринкових новинок, розвитку систем передпродажного і пост-продажного обслуговування, активного проведення рекламних кампаній і ведення цінових воєн. Основну роль при цьому відіграє маркетинг і його складові.

Головним “робочим інструментом” сумлінної конкуренції виступає базовий комплекс маркетингу і його розширені варіації. Особлива роль серед його елементів відіграє ціновий комплекс. Незважаючи на те, що окремий товаровиробник не може сам встановлювати ціну вище ринкової (так як покупці можуть придбати цей самий товар у конкурентів), він може активно знижувати ціну за рахунок надання системи знижок і розстрочок або ж завдяки зниженню собівартості виробництва і реалізації.

Саме ці методи і принципи дозволяють відрізнити сумлінну конкуренцію від недобросовісної. Всі вони, без винятку, не суперечать ні нормам права, ні букві закону. Ключовим принципом добросовісної конкуренції вважається безпосередньо забезпечення найвищої якості товарної продукції, що, в свою чергу, може бути досягнуто за рахунок використання високоякісної сировини, удосконалення виробничих технологій і пр.

Переваги та приклади сумлінної конкуренції

Ведення добросовісної конкуренції в умовах ринку тягне за собою цілий ряд переваг як для самого бізнесу, так і для інших учасників ринку. Перш за все, до них слід відносити виграш, одержуваний споживачем. З одного боку, ведення сумлінної конкуренції сприяє підвищенню якості продукції і зниження виробничих витрат. З іншого боку, споживачі отримують більш різноманітну продукцію кращої якості за нижчими цінами.

В сучасному світі можна зустріти досить багато прикладів ведення добросовісної конкуренції. Ось лише деякі з них:

  • багато компаній на постійній основі реалізують програми поліпшення якість пропонованих ними товарів і послуг;
  • часто фірми пропонують своїм клієнтам додаткові послуги, такі, наприклад, як збірка, підключення або безкоштовна доставка;
  • багато компаній реалізують програми гарантійного обслуговування продукції (наприклад, в сфері продажу побутової техніки та автомобілів);
  • часто можна зустріти надання знижок і проведення різних акцій, розпродажів, рекламних кампаній і заходів.

До числа практичних прикладів сумлінної конкуренції можна також віднести удосконалення сервісного обслуговування і надання подарунок постійним клієнтам. Багато великих компаній активно практикують подібного роду ініціативи.

Посилання на основну публікацію