Методи дослідження кон’юнктури ринку

Під дослідженням економіки розуміється аналіз ситуації з подальшим її прогнозуванням. В результаті фахівці визначають момент, коли слід продавати/купувати товар за певною ціною.

Щоб підготувати Точний прогноз, з’ясовується фаза, в якій знаходиться економіка. На наступному етапі надається комплексна характеристика стану домогосподарства на попередній період, виявляються і аналізуються фактори, що впливають на КР. В аналіз кон’юнктури ринку входять оперативні та стратегічні цілі.

Перші задовольняють потреби маркетингу та менеджменту. Стратегічні цілі вимагають визначення та моделювання економічних закономірностей. За допомогою такої оцінки кон’юнктури ринку прогнозується його розвиток шляхом застосування показників ділової активності, комерційного ризику. Для вирішення поставлених завдань застосовуються різні підходи.

В основі системного знаходиться ієрархічний опис об’єкта. Дослідження проводиться в 3 етапи:

  • на першому розглядається ринок в цілому, описуються його параметри;
  • на другому вивчається його структура, що характеризують його показники, виявляються системи зв’язків між товарами ринку;
  • на третьому рівні описується стан кожного елемента окремо.

При комплексному підході об’єкт розглядається одночасно з внутрішніми факторами і зовнішнім середовищем. При дослідженні КР товар вивчається разом із загальногосподарською, галузевою, суміжною кон’юнктурами, додатковими галузями.

Вивчення економічної кон’юнктури включає в себе визначення її поточного стану, прогнозування підгалузей і тенденцій розвитку ринку. Подібне дослідження необхідно організації для прийняття рішень у сфері збуту, планування наукової, технічної та виробничої діяльності.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.