Маржа (gross profit)

Маржа (gross profit, рентабельність продажів) – різниця між відпускною ціною товарної одиниці і собівартістю товарної одиниці. Ця різниця зазвичай виражається як прибуток на одиницю продукції або у відсотках від відпускної ціни (коефіцієнт прибутковості). Загалом, маржа – термін, що застосовується в торговельній, біржовий, страхової і банківської практиці для позначення різниці між двома показниками.

Маржа (ПЕ) = ОЦ – СС

де:
ПЕ – прибуток на одиницю продукції;
ОЦ – відпускна ціна;
СС – собівартість одиниці продукції.

Коефіцієнт прибутковості і прибуток на одиницю продукції. Коли маркетологи і економісти говорять про маржі, важливо мати на увазі різницю між коефіцієнтом прибутковості і прибутком на одиницю продукції при продажах. Цю різницю легко узгодити, і менеджери повинні вміти переключатися з одного на інше. Коефіцієнт маржинальність (коефіцієнт прибутковості) розраховується за формулою:

Коефіцієнт маржинальність (КП) = ПЕ / ОЦ

де:
КП – коефіцієнт прибутковості в%;
ПЕ – прибуток на одиницю продукції;
ОЦ – відпускна ціна одиниці продукції.

Менеджерам необхідно знати маржу для прийняття практично будь-якого рішення в сфері маркетингу. Маржа є ключовий фактор ціноутворення, рентабельності витрат на маркетинг, прогнозу прибутковості та аналізу прибутковості клієнтів.

Валова маржа в Росії. У Росії під валовою маржею розуміють різницю між виручкою підприємства від реалізації продукції і змінними витратами.

Валова маржа = ВР – Зпер,

де: ВР – виручка від реалізації продукції;
Зпер – змінні витрати на виготовлення продукції.

Однак, це ніщо інше, як маржинальний дохід, маржинальний прибуток (contribution margin) – різниця між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами. Валова маржа є розрахунковим показником, який сам по собі не характеризує фінансового стану підприємства або будь-якого його аспекту, але використовується в розрахунках ряду фінансових показників. Величина маржинального доходу показує внесок підприємства в покриття постійних витрат і отримання прибутку.

Валова маржа в Європі. Є різночитання в розумінні валової маржі, що існують в Європі та поняття маржі, існуюче в Росії. В Європі (точніше, в європейській обліковій системі) існує поняття Gross margin. Валова маржа, (gross margin) являє собою відсоток від загального доходу від продажів, що компанія залишає після понесених прямі витрат, пов’язаних з виробництвом товарів і послуг, що продаються компанією. Розрахунок валової маржі проводиться в процентах. Ці відмінності принципові для облікової системи. Так, валовий маржу європейці вважають саме в процентах, тоді як в Росії під “маржею” розуміють прибуток.

Під середньою величиною маржинального доходу розуміють різницю між ціною продукції і середніми змінними витратами. Середня величина маржинального доходу відбиває внесок одиниці виробу в покриття постійних витрат і отримання прибутку. Нормою маржинального доходу називається частка величини маржинального доходу у виручці від реалізації або (для окремого виробу) частка середньої величини маржинального доходу в ціні товару. Використання цих показників допомагає швидко вирішити деякі завдання, наприклад, визначити розмір прибутку при різних обсягах випуску. Величина маржинального доходу показує внесок підприємства в покриття постійних витрат і отримання прибутку.

Посилання на основну публікацію