Маркетингова інформаційна система

Маркетингова інформаційна система (МІС) – сукупність процедур і методів планового аналізу та подання інформації для прийняття рішень. Маркетингова інформаційна система (МІС) – це маркетингова концепція, яка допомагає вирішувати як завдання маркетингу, так і завдання стратегічного планування.

Маркетингова інформаційна система – це єдиний комплекс, що включає в себе маркетинговий персонал, маркетинг-менеджмент, розробку і застосування методів маркетингу, використання маркетингових інструментів для вирішення завдань маркетингу і завдань загального планування компанії. Маркетингова інформаційна система передбачає постійну наявність ресурсів і постійно функціонуючий менеджмент для збору, накопичення та обробки даних з метою їх використання для прийняття ефективних маркетингових рішень в діяльності підприємства.

Мета створення маркетингової інформаційної системи – використовуючи зовнішні і внутрішні джерела інформації, виявляє взаємозв’язок компанії з ринком і забезпечуючи своєчасну та достовірну інформацію, служить розвитку компанії.

Сутність маркетингової інформаційної системи. МІС необхідна для збору, обробки, аналізу і розподілу у встановлений час достовірної інформації, необхідної для підготовки та прийняття маркетингових рішень. Маркетингова інформаційна система перетворює інформацію, отриману з ринку і від внутрішніх джерел в компанії, до відомостей, необхідні керівникам структурних підрозділів компанії і фахівцям маркетингових служб.

Маркетингова інформаційна система призначена для:

оцінки на основі статистичного аналізу і моделювання рівня виконання планів і реалізації стратегій маркетингу;
розміщення та оцінки стратегій і заходів маркетингової діяльності.
виявлення сприятливих можливостей;
раннього виявлення виникаючих труднощів і проблем;
Інформація для маркетингової інформаційної системи:

Внутрішня інформація для МІС містить дані показників діяльності компанії та відомості про взаємозв’язок показників: про рівень запасів сировини, матеріалів, готової продукції і відвантажень продукції, замовленнях на продукцію та обсяги продажів, про відвантаження і про оплату відвантаженої продукції та ін. Джерелами внутрішньої інформації для маркетингової інформаційної системи є:

фінансова та бухгалтерська документація і звітність;
бізнес-плани і аналітичні матеріали до них;
документація по складському обліку – дані про запаси готової продукції;
звіти про продажі (по асортиментних групах, окремих продуктах, географічними регіонами, днях тижня, сезонах і т.д);
кількість і структура клієнтів;
«Портфель» замовлень;
величина і структура дебіторської заборгованості;
результати тестування товарів;
аналіз використання рекламно-інформаційних матеріалів;
діючі ціни;
звернення до компанії;
рекламації;
результати внутрішніх перевірок;
звіти менеджменту;
організаційно-методичні документи, що регламентують службу маркетингу та ін.
Зовнішня ринкова інформація для МІС – це інформація, отримана з зовнішніх джерел методами аналізу відомостей про поточний стан і тенденції ринку, діяльності конкурентів, збір і аналізу інформації про діяльність контрагентів, інформація отримана на основі проведення маркетингової розвідки і спеціально проведених маркетингових досліджень. Джерелами зовнішньої інформації для маркетингової інформаційної системи є:

результати польових маркетингових досліджень;
опитування;
спостереження;
експерименти;
подячні листи;
збір інформації на виставках;
бенчмаркетинг;
особисті контакти з клієнтами;
таємні покупці – помилкові оферти конкурентам (відвідування фірм-конкурентів, письмові запити);
прайс-листи, рекламно-інформаційні матеріали конкурентів
контакти з особами, що обслуговують інформаційні потоки;
відкрита інформація виробників і торгових організацій;
результати комерційних досліджень, проведених спеціалізованими дослідницькими організаціями;
річні звіти виробників, конкурентів і контрагентів;
Стратегічна інформаці для маркетингової інформаційної системи. МІС передбачає постійний моніторинг, аналіз і інтерпретацію основних показників розвитку країни, галузі, моніторинг законів і підзаконних актів, статистичних даних (все це також відноситься до зовнішніх джерел інформації):
дані Росстату (обсяги виробництва, ціни, демографія та ін);
дані галузевої статистики;
інформація від органів державної влади і управління, що надається за запитами;
річні огляди ринку, виконані дослідницькими організаціями;
кон’юнктурні прогнози;
готові звіти маркетингових і консалтингових агентств;
публікації в загальній, ділової, галузевої і спеціалізованій пресі
Перше визначення про маркетинговій інформаційній системі було дано в роботі Cox D.F. і Good R.E. (1967),

Посилання на основну публікацію