Маркетинг персоналу і ринок праці

Поняття, мета і завдання маркетингу персоналу

Методологія, інструментарій та технології маркетингу використовується у всіх сферах діяльності, в тому числі і в управлінні персоналом. Маркетинг є однією з функцій кадрового менеджменту.

Маркетинг персоналу – це вид управлінської діяльності, який спрямований на довгострокове забезпечення підприємства кадрами і повне покриття потреби в кваліфікованим співробітників.

Робоча сила в маркетингу вивчається з двох позицій:

 • як товар, де ключовим аспектом виступають споживчі властивості працівників;
 • як покупця, який купує робоче місце, оплачуючи його своєю працею.

В результаті утворюються два ринки: ринок робочої сили і ринок робочих місць. Робоча сила як товар оцінюється роботодавцем, який приймає рішення про вибір співробітника. Робоча сила як покупець сама аналізує і приймає рішення про вибір робочого місця, яке здатне задовольнити його бажання.

У маркетинг персоналу входять наступні види діяльності:

 • вивчення ринку праці;
 • аналіз якостей кандидатів, їх можливостей і вимог;
 • організація реклами вакансій (посад): вплив на суб’єктивне сприйняття кандидатом переваг конкретного робочого місця в компанії;
 • створення резерву можливих претендентів.

Основна мета маркетингу персоналу – це знання ринку праці для покриття потреби в робочій силі

Звідси завданнями кадрового маркетингу є:

 • дослідження ринку праці для визначення поточних і майбутніх потреб у персоналі;
 • вивчення тенденцій розвитку економіки та виробництва для створення нових робочих місць і підвищення кваліфікації кадрів;
 • пошук і підбір працівників, характеристики яких відповідають вимогам компанії.

Управління маркетингом персоналу

Маркетинг в галузі управління персоналом є видом діяльності, який спрямований на задоволення запитів компанії в сфері підбору і навчання кадрів. Знання основ маркетингу персоналу для фахівців і керівників HR – підрозділи – це ключова умова ефективної діяльності будь-якого підприємства.

Сутність маркетингу персоналу полягає в забезпеченні продажів робочих місць претендентам і працівника, на які впливають можливості організації і бажання співробітників працювати в ній.

Управління маркетингом персоналу переслідує такі цілі:

 • визначення витрат на залучення і розвиток співробітників;
 • вибір способів покриття потреб в кадрах;
 • вивільнення персоналу з виробництва;
 • формування та підтримку інформаційної мережі в регіоні, яка сприяє визначенню попиту і пропозиції, рівня конкуренції на ринку праці, запити та вимоги роботодавців.

Маркетингова діяльність в сфері персоналу – це комплекс взаємопов’язаних етапів:

 • визначення та оцінка джерел інформації (проведення маркетингових досліджень ринку праці, аналіз споживачів робочої сили, оцінка можливостей суб’єкта трудового ринку);
 • аналіз факторів зовнішнього середовища, які впливають на маркетинг персоналу (оцінка маркетингового середовища);
 • розробка заходів (відбір цільових ринків, сегментування ринку робочої сили, прогнозування попиту, позиціонування робочої сили);
 • створення маркетингового плану персона, його виконання;
 • оцінка ефективності та коригування.
Посилання на основну публікацію