Маркетинг масовий

Масовий маркетинг – ринкова стратегія одночасного задоволення потреб у товарах і послугах великого числа споживачів.

Масовий маркетинг – узагальнене уявлення про потреби в товарах і послугах великого числа покупців і рішення про масове виробництво і масове поширення цих товарів і послуг.

Стратегія масового маркетингу припускає свідоме ігнорування відмінностей між покупцями, сегментами ринку і формування пропозиції, у великій мірі, уніфікованого товару ринку, а так само просування товару з використанням єдиної стратегії комунікації.

Масовий маркетинг передбачає стратегію недиференційованого маркетингу, на противагу іншим маркетингових стратегіях: зосередження зусиль на одному сегменті або на кожному з покупців персонально.
Масовий маркетинг характеризується:
масове виробництво одного і того ж товару для всіх покупців;
масове поширення;
масове стимулювання збуту.

У разі масового маркетингу фірма концентрує увагу не на тому, чим відрізняються один від одного потреби клієнтів, а на тому, що в цих потребах спільного. Масовий маркетинг передбачає розробку комплексу маркетингу (4Р), яка здасться привабливою і буде здатна задовольнити потреби якомога більшої кількості покупців.

Принципи масового маркетингу:

 • Широке охоплення – прагнення охопити максимально весь ринок, всі існуючі канали розподілу товару;
 • Концентрація на базових потребах – відмова від мети створення ідеального пропозиції для кожного споживача, вона скоріше створює ідеальний стандартизований продукт, що задовольняє щоденні потреби у виживанні, розвитку і збереженні наявного;
 • Великі витрати на забезпечення комунікації та задоволення потреби великої кількості людей;
 • Уніфікація – проходження підходу максимальної уніфікації упаковки, сировини, взаємовідносин я метою зниження витрат;
 • Расфокуссіровка – відсутність концентрації уваги на конкретному споживачеві, будь-якому з учасників маркетингового каналу, так чи інакше коммуницируются з масовим товаром.
  Масовий маркетинг ефективний в наступних ринкових умовах:
  при низькому рівні конкуренції;
 • при низькій диференціації товарів на ринку;
 • при наявності у споживача обмеженого набору базових потреб;
 • при типових методах і способах покупки, використовуваних споживачами;
 • при незначному кількість каналів розподілу і просування;
Посилання на основну публікацію