Макет

Макет (оригінал-макет, layout) – графічна схема підготовленого до друку матеріалу, що показує організацію елементів, розташування і взаємний зв’язок зображень, тексту і використовуваних шрифтів.

Існують три типи макетів в залежності від точності і повноти, з якими вони представляють остаточний продукт:

скетч-макет (sketch);
макет-ідея (layout);
повний макет (comprehensive layout, comp);
остаточний (фінішний, finish);
Скетч-макет – попередній начерк, первинна візуалізація ідеї;
Макет-ідея (планіровака) – попередній макет, подальша опрацювання ідеї і деталлізація скетч-макету;
Повний макет – макет, що містить всі елементи майбутнього матеріалу, використовується в якості керівництва для подальших змін конструкції і, в кінцевому рахунку, виробництва. На цьому етапі опрацьовуються всі нюанси, наприклад, вибір фарби.
Остаточний макет (фінішний, finish) – узгоджений і затверджений замовником макет;
З розвитком макетування з використанням комп’ютерних програм, такі етапи відпрацювання макета, як “layout” і “com” часто об’єднуються. З розвитком засобів комунікації, макетування на комп’ютері все частіше є відпрацювання і перманентне узгодження файлу макета через невеликі проміжки часу.

Макет, в залежності від виду підсумкового рекламно-інформаційного матеріалу поділяється на:
макет двомірної – макет листової друкованої, таких матеріалів, як плакати, буклети, брошури або сторінок сайтів, модулів інтернет-реклами;
макет об’ємний (dummy) – макет такого інформаційно-рекламного матеріалу, як упаковки, промо-матеріал, повинна крім цього оцінюватися з використанням об’ємного макета для контролю інформації на носії, будови, послідовності сторінок і т.д.
Папір для макетів (layout paper) – міцна, важка папір з гладкою поверхнею, що застосовується для виготовлення макетів на етапі “sketch”. Такий папір використовується дизайнерами, художниками як монтажного листа для розміщення елементів рекламного матеріалу.

Розгортка – макет об’ємного матеріалу створений на етапі layout і представляє собою виконаний в площині макет з лініями згину, контурами образу.

Макетчик (layout person) – особа, відповідальна за виготовлення макета, маркетинговий фахівець, відповідальний за виготовлення таких елементів макету (layout), як графіки, ілюстрації, креслення і шрифти і (або) за збірку самого макета. Цей фахівець, зазвичай художник-графік, створює ескізи реклами (visual), в кінцевому рахунку несе відповідальність за виготовлення остаточного макету.

Збірка макета (макетування) – процес комбінування графічних, текстів, колірних та інших елементів в єдину конструкцію (макет).

Посилання на основну публікацію